Amerykańscy studenci za bojkotem Izraela

Stowarzyszenie Amerykańskich Studiów (ASA) zrzeszające profesorów z USA, zdecydowało  się  poprzeć  rezolucje apelującą, by uczelnie w Stanach Zjedno- czonych rozpoczęły bojkot  Izraela  w  proteście przeciwko polityce dyskrymi- nacji jaką ten kraj prowadzi względem Palestyńczyków.

Rezolucja, którą najpierw poparła  jednomy- ślnie  krajowa  rada  ASA,  została  następnie poddana    pod    internetowe     glosowanie członkom  organizacji   –   poparcie  dla  niej sięgnęło 66%.   Wzywa ona do bojkotu izrael- skich   uczelni   i   niepodejmowania   z   nimi współpracy.   Jest  też wyrazem   solidarności pomiędzy   amerykańskimi   i   palestyńskimi akademikami, gdyż ci drudzy są pozbawieni poprzez politykę Izraela wolno- ści akademickiej.

Zgodnie z założeniami rezolucji indywidualni akademicy  z Izraela wciąż mo- gliby  uczestniczyć  w  konferencjach naukowych lub  wykładać na  amerykań- skich uczelniach, pod warunkiem że nie reprezentują Izraela ani jego uniwer sytetów.

W sprawie rezolucji zabrał między innymi głos Alex Lubin,  profesor  Studiów Amerykańskich na American University w  Bejrucie.   Wyjaśnił  on  w  telewizji Al-Dżazira, że

„wolność akademicka oznacza bardzo niewiele, gdy odbywa się w kon- tekście segregacji i apartheidu”.

Dodał również, iż

„zmiana  systemu  apartheidu  w  Afryce Południowej   dokonała  się  nie poprzez dialog akademicki, ale poprzez protest, opór i międzynarodowy bojkot”.

W chwili obecnej przegłosowana rezolucja ma czysto symboliczne  znaczenie, gdyż  bojkotu  nie  poparła  żadna  z uczelni w USA. Wystarczyło to jednak, by wzbudzić furię żydowskich środowisk w Stanach Zjednoczonych. Wyraz temu dał przewodniczący Światowego Kongresu Żydów (WJC), Ronald Luader.

„To głosowanie, wzywające do bojkotu Izraela, jednego z najbardziej de- mokratycznych i naukowo wolnych narodów na świecie, pokazuje orwel lowskie, antysemickie i moralne bankructwo Stowarzyszenia Amerykań skich Studiów”   –   czytamy w rozesłanym przez Laudera oświadczeniu.

Dodał również,  że  inna  z  organizacji  zrzeszających  wykładowców,  a mianowicie   „Amerykańskie  stowarzyszenie  profesorów   uniwersytec- kich”  opowiedziało  się  przeciwko  bojkotowi,  ponieważ   „podważa do- kładnie  wolności,  których  chce  bronić  i  jest  wymierzona w niewłaści- wym celu”.

_____________________________

Na podstawie: PAP
http://autonom.pl
Za; http://marucha.wordpress.com/2013/12/18/amerykanscy-studenci-za-bojkotem-izraela/
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, IZRAEL, JUDAIZM - ŻYDZI, PALESTYNA, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, USA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.