Rothschild ucieka z Europy. „De Beers” zamyka swój biznes w Londynie i przenosi się do Afryki – „To nie jutrzejsza Afryka będzie przypominała dzisiejszy Zachód, ale cały Zachód będzie przypominał dzisiejszą Afrykę.”

PolitykaCecil Rhodes w 1888 roku pod ko- roną  królewską,  we   współpracy z  Nathanem  Rothschildem  zbu- dował monopol (De Beers compa  ny)  handlujący  diamentami.

Rhodes  w   swojej  ostatniej   woli poświęcił  cały  swój  majątek  na stworzenie anglo-amerykańskie- go  tajnego  stowarzyszenia   fun- kcjonującego obecnie jako  Chat- ham House/CFR, kontrolującego światową politykę, mającego urzeczywistnić cel stworzenia globalnego rządu.  Obecnie De Beers, który jest nadal gigantem sprzedaży diamentów zwija swoją działalność z Anglii  i  przenosi się do Afry- ki.

Jak podaje dailymail.co.uk

Gigant sprzedaży diamentów  De Beers  przeprowadza ostatnie  “aukcje” w Londynie  w  tym tygodniu,  ponieważ  przygotowuje się do przeniesie- nia swoich domów aukcyjnych do południowej Afryki.

Od  następnego  miesiąca  międzynarodowe  operacje  sprzedaży,   które obejmują  85  z  300  londyńskich  pracowników De Beers, mają przenieść się do Gaborone, stolicy Botswany. […]  Ostatni tydzień aukcji, które bę- dą miały miejsce w Londynie ma się zakończyć jutro.  Decyzja, aby prze- nieść  firmę,  podjęta  w  2011 roku,  będzie  kosztować  prawie 74 miliony funtów, zawierając w sobie nowe biura w Gaborone, konkludując rok ne- gocjacji między anglo-amerykańskim  De Beersem  i  Botswaną, najwięk- szym producentem diamentów.

Ruch  ten  został  okrzyknięty  jako  „koniec  epoki”.  De  Beers,  założony przez  Cecila Rhodesa  w  1888 roku,  rozpoczął  działalność  w  Londynie pod koniec 1930 roku.”

Od  roku  1885  do 1966  Botswana  była  brytyjskim  protektoratem pod nazwą Beczuana,  dziś  członek  Unii Afrykańskiej. Jest to terytorium wojen burskich (1880-1902),  gdzie   Brytyjczycy  wymordowali  w  obozach  koncentracyjnych Burów, aby przejąć kontrolę nad tym terytorium.

Obecnie  Botswana  notuje  najwyższy  wzrost PKB na osobę na świecie. Średni wzrost w latach 1966-1999 wyniósł ponad 9%.  Ten rozwój Botswana zawdzię- cza głównie reformom gospodarczym oraz wydobyciu diamentów.

W chwili obecnej Botswana boryka się z epidemią AIDS: według szacunków co trzeci mieszkaniec tego państwa jest zarażony wirusem HIV.  Państwo to,  po- dobnie  jak  RPA,  Namibia,  Zambia,  Mozambik,  Suazi,  Lesoto jest nadal pod pełną kontrolą Brytyjczyków jako część Wspólnoty Narodów. (więcej informa cji na commonwealth-of-nations.org)


Rothschild,  podobnie  jak  elity  tego  świata musi wiedzieć, że świat Zachodu nie  będzie dalej miejscem do prowadzenia normalnej działalności,  ten   stra- tegiczny ruch inaczej nie miałby sensu.

Globalista   J. Attali w swojej książce  “A brief history of the future” (2006) pi- sał, iż przez najbliższe 2-3 dekady będziemy żyli w pogłębiającym się chaosie.

„Jak już wspomniano, w tym tempie, to nie jutrzejsza Afryka będzie pew- nego dnia przypominała dzisiejszy Zachód, ale cały Zachód będzie przy pominał dzisiejszą Afrykę.”   —  napisał  dobitnie,  opisując zaplanowaną przyszłość.

Na  podobny  scenariusz  wskazują  badania  wszystkich  istotnych instytutów badawczych, z którymi można się zapoznać w naszej bazie Globalnych Tren- dów.
_______________________________________

PrisonPlanet.pl
Polska
2013-11-01
http://www.prisonplanet.pl/polityka/rothschild_ucieka_z,p1831713051
MIT stworzyło nowy radar widzący przez ściany.
Elity rozpoczęły niszczenie ekonomi świata
Film: „Sekrety Bohemian Groove”
12 rocznica 9/11: Loose Change Finall Cut. Co…
Rosyjskie siły będą zapewniały…
Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w…
Film: Ameryka: Od wolności do faszyzmu.
Rosja. Geostrategiczna długa pętla.
Film: Stan Wojenny. Powstanie państwa policyjnego.
Karta Ziemi – Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii FINANSE GOSPODARKA, FINANSJERA ŚWIATOWA, GLOBALIZM, HISTORIA WSPÓLCZESNA, HISTORIA ŚWIATA, JUDAIZM - ŻYDZI, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, OBOZY KONCENTRACYJNE, POLITYKA, Wlk. Brytania, ŚWIAT. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.