Pełne przemówienie Jarosława Kaczyńskiego w Ukrainie na Majdanie 1.12.2013 – video + tekst/frag./

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego podczas demonstracji na Ukrainie – zachęcającego Ukraińców do wejścia do żydowskiego kołchozu jakim jest tzw. Unia Europejska

Kaczyński w Kijowie: Wspieramy europejskie dążenia Ukrainy – Prezes PiS w Kijowie

– Przyjechaliśmy, żeby wesprzeć dążenia społeczeństwa ukraińskiego do integracji z Unią Europejską, dążenia do tego, żeby być razem –

powiedział Jarosław Kaczyński dziś w Kijowie. Prezes PiS po przybyciu na Ukrainę przemawiał też na Majdanie.

– Uważamy, że to jest ważne dla Ukrainy, Polski i dla UE.  Uważamy,  że powinniśmy to wesprzeć, bo to jest w polskim interesie i w interesie całej Europy

powiedział dziennikarzom prezes PiS, który w niedzielę rano, wraz z grupą polityków swej partii, przyleciał do Kijowa.

–  Jednocześnie  przyjeżdżamy  tutaj  także,  bo  chcemy kontynuować to wszystko,  co  było  dziełem  mojego  świętej  pamięci  brata,   prezydenta Rzeczypospolitej, który prowadził politykę zmierzającą do tego, żeby ta część Europy była razem z UE i mogła się integrować w tej wielkiej cało- ści, jaką jest Europa – podkreślił Kaczyński.

Szef PiS przemawiał do uczestników  prounijnej  demonstracji  przed  pomni- kiem wieszcza narodowego Tarasa Szewczenki. Zapytany o sobotnią brutalną akcję ukraińskiej milicji usunięcia z tzw. Euromajdanu pokojowo demonstru jących  zwolenników  integracji  Ukrainy  z  UE,  odpowiedział,  że  bardzo źle myśli o tej akcji.

– I właśnie dlatego, że ta akcja się odbyła, tutaj jestem.  Myśmy przecież nie  planowali  mojej  wizyty tutaj, gdyby tej akcji nie było  –  powiedział szef PiS.

„Majdan to miejsce ważne w dziejach Europy”

Przypomniał,  że dziewięć lat temu, w czasie pomarańczowej rewolucji, był na kijowskim Majdanie.

– Był  tutaj  mojej świętej pamięci brat. Przemawialiśmy na Majdanie i to miejsce  uważamy  za  ważne w dziejach Europy ostatnich dziesięcioleci, w dziejach tego,  co  można  nazwać światowym marszem wolności  – po- wiedział Kaczyński.

Dodał,  że  wówczas  mówił,  że   —  „wolność  idąc  przez  świat,  teraz  akurat zatrzymała się na Ukrainie w Kijowie”.

– I to jest prawda. Dzisiaj jakby w jakiejś mierze do tego wracamy, cho- ciaż oczywiście bardzo wiele realiów jest teraz innych niż wtedy,  i  to trzeba brać pod uwagę – zaznaczył szef PiS.

Podkreślił, że politycy PiS nie przyjechali do Kijowa, by wtrącać się w wewnęt rzne ukraińskie sprawy, ale zrobili to w sprawie Ukrainy, Polski i Europy.

Na  pytanie,  czy  nie  boją  się zarzutów, że biorą udział w akcji antyrządowej, bo w taką już protesty na Ukrainie się przeradzają, Kaczyński odpowiedział:

– To nie jest nasza sprawa. My przyjeżdżamy w tej sprawie,  o której  mó- wimy, i o tym będę mówił, mam nadzieję,  że będzie taka możliwość, że o tym  będę  mówił  w  trakcie  wystąpienia,  a  jeżeli dalszy bieg wydarzeń pozwoli także na jakieś spotkania z ukraińskimi politykami, to też będę o tym mówił – powiedział prezes PiS.

„Sikorski powinien być tu, w Kijowie”

Kaczyński był też pytany,  jakie powinny  być  posunięcia  polskiego  rządu,  w sytuacji,  gdy  przedstawiciele  ukraińskiej opozycji zwrócili się do Zachodu  o zastosowane sankcje wobec ukraińskich władz. Odpowiedział, że jest „bardzo negatywnie zaskoczony”  tym,  że  w  Kijowie  nie  ma  obecnie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

– I tutaj nie chodzi tylko o to, że on jest polskim ministrem spraw zagrani cznych, bo tutaj można by kwestię rozważać.  Ale  on razem z panem Bil- dtem ze Szwecji byli głównymi osobami Partnerstwa Wschodniego, moż na powiedzieć ludźmi,  którzy to przedsięwzięcie Unii Europejskiej reali- zowali,  w  szczególności  jeśli  chodzi  o relacje  z Ukrainą, ale  w ogóle to główne  postacie  tego  przedsięwzięcia  i  sądzę,  że obaj panowie dzisiaj tutaj powinni być – powiedział szef PiS.

Dodał, że to samo dotyczy specjalnych wysłanników Parlamentu Europejskie- go: b. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i b. szefa PE Pata Coksa.

– Którzy też w moim przekonaniu dzisiaj powinni tutaj być.  Nie  ma ich – szkoda – powiedział Kaczyński.

Polska i Szwecja zainicjowały program  Partnerstwa Wschodniego,  skierowa- ny  do Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu,  którego celem jest pogłębianie relacji ze  wschodnimi  partnerami UE,  m.in.  poprzez współpracę polityczną, gospodarczą i wzmacnianie kontaktów między społe- czeństwami.

Prezesowi  PiS  wraz  z  grupą  polityków  udało  się  dotrzeć  na  Majdan, gdzie przemawiali do zgromadzonego tłumu Ukraińców.  W  relacji telewizyjnej nie było jednak słychać polskich polityków.

Planowano,  że  to  właśnie  na  szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w miniony piątek podpisana zostanie umowa stowarzyszeniowa  Ukrainy  z  UE. Nie  doszło  do  tego  w  związku  z  decyzją  ukraińskich  władz, która stała się przyczyną protestów zwolenników integracji Ukrainy z UE.

Fot. TVPInfo
Tekst za: jagor, PAP 2013-12-01 : http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,15054361, Kaczynski_w_Kijowie__Wspieramy_europejskie_dazenia.-
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, HISTORIA WSPÓLCZESNA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POLITYKA, POLSKA, POlska w likwidacji, PROTESTY, Roszczenia ukraińskie, UNIA EUROPEJSKA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.