Merkel powiedziała jasno: Państwa europejskie stracą suwerenność!

Merkel powiedziała jasno: Państwa europejskie stracą suwerenność!W swoim pierwszym przemówieniu po jesiennych wyborach kanclerz Niemiec Angela Merkel mówiła prawie wyłącznie o przyszłości Europy i Unii Europejskiej.

Kilka   dni  po  szóstej  ro- cznicy przyjęcia traktatu lizbońskiego  mówi o konieczności  utraty  suweren- ności przez poszczególne państwa UE.

– Każdy,  kto  chce  więcej  Europy  musi  zaakceptować to, iż niektóre za- dania będą przekazane innym podmiotom

– w ten sposób Angela Merkel zasugerowała konieczność utraty suwerenności poszczególnych państw Unii Europejskiej.

– W związku z tym kraje Unii Europejskiej muszą  zaakceptować  funda- mentalną zmianę, w tym utratę suwerenności – zapowiedziała „Żelazna Kanclerz”.

Podczas expose wygłoszonego w niemieckim parlamencie,  inaugurującego jej trzecią kadencję na stanowisku kanclerza padły bardzo mocne słowa dotyczą ce konieczności wzmocnienia Unii Europejskiej.   Priorytetem jej rządu  –  jak mówiła

będzie lobbowanie na rzecz wprowadzenia ściślejszego nadzoru poli- tyki gospodarczej poszczególnych państw członkowskich Unii.

W czasie przemówienia wysłała też jasny sygnał do swoich rodaków:  jej  zda- niem

„Niemcy tylko wtedy będą silne, gdy Europa się wzmocni”.

A stanie się tak, jeśli uda się przezwyciężyć kryzys finansowy.  Jak zauważyła, „jeszcze  się  nie  skończył”.   —   Irlandia i Hiszpania kończą udział w progra- mach pomocowych, czego można im tylko pogratulować. Postępy zanotowały też Cypr, Grecja i Portugalia.

Na  drodze  do  stabilności i wzrostu gospodarczego Europa zrobiła duży krok – podkreśliła kanclerz.

W nadchodzącym roku 18. członkiem strefy euro stanie się Łotwa, w czym ta- kże pewną nadzieję widzi niemiecka kanclerz, ale jak dodaje, należy uspraw- nić działanie wspólnej polityki gospodarczej i ekonomicznej.

Europa musi się postrzegać w globalnym kontekście.

– Niemcy chcą zostać  silnym  państwem  przemysłowym,  potrzebujemy silnego przemysłu – podkreśliła Merkel.

– Europa nie będzie silniejsza, jeżeli w Niemczech będą zagrożone miej- sca  pracy,  co  stałoby  się,  gdyby  Bruksela  miała ukarać wspieranie przez Niemcy przemysłu – powiedziała.

Kanclerz zapowiedziała także, że rząd starannie się przyjrzy,  w  jaki  sposób energia elektryczna jest subwencjonowana w innych krajach unijnych.

– Tak długo, jak długo istnieją w UE państwa,  w  których prąd dla prze- mysłu jest tańszy, tak długo nie ma potrzeby zmiany sytuacji  w  Niem- czech – podkreśliła.

__________________________

Michał Polak

fot. wikimediacommons
Za; http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/4489-merkel-powiedziala-jasno-panstwa-europejskie-straca-suwerennosc- czwartek, 19-12-13
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii GLOBALIZM, HISTORIA WSPÓLCZESNA, Niemcy, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Traktat Lizboński, UNIA EUROPEJSKA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.