Homoseksualiści wybrali Franciszka “Człowiekiem Roku…”

Najstarszy  na świecie tygodnik gejowski – amerykański “The Advocate” wybrał Franciszka  człowiekiem roku!

Papież the Advocate

„Bergoglio: «Nie ma katolickiego Boga». — Bóg: «Nie ma katolickiego papieża»”

W uzasadnieniu Magazyn swój wybór argumentuje  zmianą spojrzenia Stolicy Apostolskiej w osobie  “papieża”  Franciszka w sprawie antygejowskiej retory- ki  przywołując  słynną wypowiedź  Franciszka  z  lipca ubiegłego roku  na po- kładzie samolotu, w drodze powrotnej z Rio de Janeiro,  w  którym na spotka- niu z dziennikarzami powiedział:

— “jeśli ktoś jest homoseksualistą i z dobrą wolą poszukuje Boga, kimże jestem, by go oceniać?”.*(1)

Zgodnie z Objawieniem i odwiecznym nauczaniem Kościoła przyjmuje się, że  papieżem…,  czyli,  Namiestnikiem Jezusa Chrystusa.  Jest on  jest  tutaj,   na ziemi, najwyższym sędzią.  

Zatem   jeśli  jest  ktoś,  kto  może  sądzić,  kto  musi  sądzić  i ogłaszać prawo Boże światu,  to  jest  nim  właśnie  on!   —   Od  niego  oczekujemy,  bycia  gło- sem Chrystusa, a zatem i głosem Boga — głoszenia nam tego, co mówi Bóg! A Bóg nie powiedział — „Kimże Ja jestem, aby sądzić?”.*(2)

Św. Paweł  oraz  św. Jan  w Apokalipsie bardzo zdecydowanie wypowiadają się przeciwko całej tej tłuszczy zachowującej się w sposób sprzeczny z naturą.

Czytaj dalej →

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, Franciszek, HOMOSEKSUALIZM-FEMINIZM-ABORCJA, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.