Premier Tusk nie da pieniędzy na Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego

Premier Donald Tusk odmówił wsparcia dla projektu budowy Muzeum Marty- rologii Narodu Polskiego  w  Zamościu.  Projekt prowadzony jest od 2009 roku przez Fundację Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

Wzorem  dla  organizatorów placówki  w  Zamościu,  jest  Muzeum  Powstania Warszawskiego. Inwestycja w pierwotnych planach miała być podobnych roz miarów, jej planowany koszt to 30 mln złotych. Środki na budowę zbierane są jedynie poprzez sprzedaż tzw. cegiełek.

Ryszard Wichorowski, prezes Fun- dacji  Centrum  Wysiedlonych  na Zamojszczyźnie wyjaśnia, że po raz pierwszy fundacja zwracała się do premiera o finansowe wsparcie budowy w grudniu 2010 roku.

Szef rządu odpowiedział nam,  że nie ma na ten cel pieniędzy  – mówi Wichorowski, nie kryjąc swojego oburzenia, zwłaszcza że zaledwie dwa tygod nie  po  tej  odmowie  rząd  podjął  decyzję  o  sfinansowaniu  kwotą 358 mln zł budowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,  które  wśród wielu Polaków budzi kontrowersje.

W późniejszym czasie Fundacja ponowiła prośbę do premiera  i ministra kul- tury. Zasugerowano nawet, by na budowę muzeum w Zamościu przeznaczyć 1 proc. z sumy, jaką rząd wyłożył na budowę placówki w Gdańsku.

Do tej pory nie otrzymaliśmy na to pismo żadnej odpowiedzi ani od premiera, ani od ministra kultury

– zaznacza Wichorowski, który nie traci nadziei na to, że prędzej czy później, ale Muzeum powstanie.

Będzie to obiekt, w którym eksponowane  będą pamiątki  przekazywa- ne nam przez osoby wysiedlone przez Niemców  z terenów  Zamojszczyz- ny. Lecz oprócz tego muzeum ma pełnić funkcję edukacyjną, kulturalną oraz naukowo-dydaktyczną

– wyjaśnia, dodając jednocześnie, że poza tematem wysiedleń ludności Zamoj szczyzny  w  placówce  mają znaleźć się również informacje i dokumenty,  pa- miątki dotyczące martyrologii Polaków podczas II wojny światowej.

____________________________

Źródło: “Nasz Dziennik”
pam
fot. POOL/REUTERS
Za: Polonia Christiana – pch24.pl ()
Za; http://www.bibula.com/?p=71765 – 2013-11-29
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, Deportacje, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, II Wojna Światowa, Miejsca Męczeństwa Polaków, NIEMIECKI HITLERYZM, POlska w likwidacji, Zamojszczyzna, Zbrodnie niemieckie w Polsce. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.