Czy Michnik broni komunistów z powodu domowej traumy? Oto członkowie jego rodziny

Portal Tomasza Lisa natemat.pl

rozwodzi się nad słowami Adama Michnika, który stwierdził, że

„poczucie misji Antoniego Macierewicza może brać się z jego rodzinnej traumy”.

Przypominamy  więc,  skąd  może  brać  się  „trauma”  redaktora  naczelnego „Gazety Wyborczej”.

„Zawsze  był  człowiekiem niebanalnym,  sprawnym  intelektualnie,  do- brze wykształconym, odważnym.  Jednocześnie ma jakąś rodzinną ranę. Być może stąd się bierze jego  –  z  jednej  strony zawziętość  –  a  z drugiej przekonanie  o  własnej  misji,  że  on  jest  odkupicielem, że on ma w swój gen osobowy wpisane  ocalenie  tej  prawdziwej  realnej  Polski,  którą  on definiuje jako katolickie państwo”  –  mówił w programie  „Tomasz Lis na żywo”  Adam Michnik.

Michnik miał na myśli historię Zdzisława Macierewicza, ojca posła PiS. Był on działaczem  antykomunistycznej opozycji, inwigilowanym przez UB.  W  listo- padzie 1949 r.  został znaleziony martwy w laboratorium, w którym pracował.

Tomaszowi Lisowi  i  Adamowi Michnikowi,  domorosłym  specom od  psycho- analizy, przypominamy więc, skąd się mogła wziąć sympatia naczelnego „Ga- zety Wyborczej”  do  „ludzi honoru”  w  rodzaju  gen. Czesława Kiszczaka.

Trzej najważniejsi członkowie rodziny Adama Michnika to:

–  jego ojciec Ozjasz Szechter,  który w  dwudziestoleciu  międzywojennym  ak- tywnie działał w ruchu komunistycznym.

Szechter był zastępcą członka Komitetu Centralnego nielegalnej  Komuni- stycznej Partii Zachodniej Ukrainy dążącej do oderwania od Polski Galicji Wschodniej i Wołynia oraz przyłączenia tych ziem do Ukraińskiej Socjali- stycznej Republiki Radzieckiej. Za

próbę zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego i zastąpienia go ustrojem komunistycznym oraz oderwania od państwa polskiego po- łudniowo-wschodnich województw”

został skazany przez sąd na 8 lat więzienia. Po wojnie był członkiem PZPR .

– jego matka Helena Michnik.

Przed II wojną światową była współorganizatorką komunistycznej organi zacji pionierskiej im. Lenina w Polsce.  Po 1945 r. wykładała w szkole Kor- pusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego podległego Ministerstwu Bezpieczeń stwa Publicznego

– jego przyrodni brat Stefan Michnik  –  stalinowski zbrodniarz, sędzia i adwo- kat, informator i rezydent Informacji Wojskowej.

Członek Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni- czej.  Od 1952 r.  przewodniczył składom sędziowskim sądzącym schwyta- nych członków żołnierzy podziemia niepodległościowego i członków daw- nej partyzantki antyhitlerowskiej.

Był sędzią m.in. w procesie por. Andrzeja Czaykowskiego  (bohaterskiego żołnierza Armii Krajowej i cichociemnego), w którego egzekucji uczestni- czył

Teraz wiemy, skąd  autor słów   „Odpieprzcie się od generała!”  (o Wojciechu Jaruzelskim) i „Generał Kiszczak jest człowiekiem honoru” czerpał natchnie- nie.

_________________________________

Autor: wg

Żródło: natemat.pl, niezalezna.pl
fot. Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska
Za; http://wolnapolska.pl/index.php/Polska/2013110617468/czy-michnik-broni-komunistow-z-powodu-domowej-traumy-oto-czonkowie-jego-rodziny/menu-id-247.html
Ten wpis został opublikowany w kategorii AGENTURA, ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, HISTORIA POLSKI, OKRĄGŁY STÓŁ, PRL, UB-NKWD, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie żydowskie, Żołnierze Wyklęci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.