De Blasio współczesnym Herodem? Nowy burmistrz Nowego Jorku zapowiada walkę z dziećmi nienarodzonymi

fot. PAP / EPA

Nowy Jork  już  dziś  nazwany jest haniebną   stolicą   aborcji   USA. Pod rządami nowego burmistrza, jeszcze radykalniejszego niż jego poprzednicy,   sprzymierzeńca  przemysłu  aborcyjnego, sytuacja może się pogorszyć jeszcze bardziej.

Bill de Blasio z Partii Demokratycznej, który wygrał wybory z miażdżącą  prze wagą 73 proc., zapowiada walką z centrami pomocy dla kobiet  w  ciąży  i eks- pansję nowych klinik aborcyjnych.

Miasto Nowy Jork ma jedne z najbardziej liberalnych praw aborcyjnych w Sta nach Zjednoczonych. W efekcie 41 proc. wszystkich ciąż w mieście kończy się ich przerwaniem.  Według pisma  „New York Magazine”  10 proc.  wszystkich aborcji w Stanach Zjednoczonych dokonuje się w Nowym Jorku,  tu także  do- chodzi do 70 proc. aborcji w skali całego stanu Nowy Jork.

De Blasio tymczasem zapowiada intensyfikację wysiłków, na rzecz ułatwienia i rozwijania działalności placówkom aborcyjnym. Obiecuje wyszukać dla nich dziel nice,  w  których  w  wciąż nie ma centrów aborcyjnych,  i na korzystnych warunkach umożliwić otwieranie tam nowych placówek.

Jednocześnie  zamierza  rozprawić  się  z  kierowanymi  przez obrońców życia centrami pomocy dla kobiet w ciąży. Według polityka, który w młodości czer- pał inspirację z ruchu komunistycznych sandinistów z Nikaragui,  centra  po- magające  kobiecie  urodzić  dziecko,  wspierające  ją  materialnie  i szukające dla dziecka rodziców adopcyjnych,  udają  jedynie  profesjonalne kliniki, gdyż nie oferują aborcji.

Zapowiada też więcej obowiązkowych szkoleń w zakresie aborcji, tak by nigdy w mieście nie brakowało medyków gotowych zabić dziecko w łonie matki.

Chce także zadbać, by dzięki reformie ubezpieczeń zdrowotnych  administra- cji  Obamy, każdą kobietę było stać na aborcję.

De Blasio, określający siebie jak „demokratyczna socjalista” w okresie Zimnej Wojny chętnie podróżował do Związku Radzieckiego, spędził też z  żoną  mie- siąc miodowy na Kubie, mimo obowiązującego Amerykanów zakazu odwiedza nia tego krajuWspółpracował  z, określaną jako katolicko-lewicowa, organi- zacją Quixote Center z Maryland, pomagającej m.in. nikaraguańskim komuni stom.

Jest pierwszym od 20 lat politykiem Partii Demokratycznej, który będzie rzą- dził Nowym Jorkiem. Choć miasto znane jest ze swych sympatii wobec tej par tii, od dwóch dekad rządzili nim politycy republikańscy lub niezależni.

KAI/mall
7 listopada 2013
Za; http://wpolityce.pl/wydarzenia/66453-de-blasio-wspolczesnym-herodem-nowy-burmistrz-nowego-jorku-zapowiada-walke-z-dziecmi-nienarodzonymi
Ten wpis został opublikowany w kategorii HOMOSEKSUALIZM-FEMINIZM-ABORCJA, KOMUNIZM, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, USA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.