Tysiące Izraelczyków chcą zostać Dolnoślązakami

dudkiewicz menora

Do  dolnośląskiego  urzędu  wojewódzkiego  wpłynęło  w  tym  roku 1800 wnio- sków  od  Izraelczyków  polskiego pochodzenia,  którzy albo po wojnie, albo w latach  60.  opuścili  Polskę,  ale  teraz  chcą  uzyskać potwierdzenie polskiego obywatelstwa. Z roku na rok przybywa osób, które chcą mieć paszport z orłem w koronie.

W  powojennej  Polsce  mieliśmy  do czynienia z dwiema falami wyjazdów do Izraela   –   tuż  po  wojnie  oraz  na  przełomie lat 60. i 70.  W PRL-u, zgodnie z wytyczną partii, tym, którzy uznawali Izrael za swoją ojczyznę, urzędnicy  go- towi  byli  wydawać  emigracyjne  paszporty.  Warunkiem  było  zrzeczenie  się obywatelstwa polskiego.

Ale zgodnie z obecnie panującym prawem, wymaganie to nie było legalne.

Dlatego osoby,  które  wtedy  wyjechały  do  Izraela, mogą się starać o potwier- dzenie polskiego obywatelstwa – wystarczy, że złożą odpowiednie dokumenty w konsulacie. Stamtąd papiery trafiają do odpowiedniego wojewody.

Jeśli starający się o potwierdzenie podaje jako ostatni adres zamieszkania na Dolnym Śląsku, decyzję wydaje nasz wydział spraw obywatelskich  i cudzozie- mców.  Po pozytywnej decyzji o potwierdzeniu obywatelstwa,  Izraelczyk  pol- skiego  pochodzenia  może  w  polskim konsulacie starać się o wyrobienie pol- skiego paszportu.

Z tej możliwości korzysta wiele osób. Powód?

W  wielu  wypadkach  nie  tylko  sentyment  do dawnej ojczyzny, albo ojczyzny przodków  (bo o obywatelstwo polskie mogą się  też  starać  dzieci  osób, które wyjechały z Polski do Izraela), ale i względy praktyczne.

Posiadacz polskiego paszportu, dzięki strefie Schengen,  może  bez  problemu studiować w Anglii, pracować we Francji albo kupić mieszkanie w Hiszpanii – jest obywatelem Europy. Łatwiej mu też – niż osobie z izraelskim paszportem, podróżować po świecie i odwiedzać kraje muzułmańskie.

Agata Wojciechowska

_________________________________

Za; http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1004433,tysiace-izraelczykow-chca-zostac-dolnoslazakami- 2013-09-30
Za; http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/10/08/tysiace-izraelczykow-chca-zostac-dolnoslazakami/
Ten wpis został opublikowany w kategorii JUDAIZACJA POLSKI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.