Polska bez Żydów

Z pewnością w pierwszej chwili wielu odczyta ten tytuł niemal ze strachem, że oto autor nawołuje do rasizmu,  a nawet gorzej, że rozsiewa niebezpieczny, tak zawzięcie zwalczany, antysemityzm.

Jednak  gdyby  tytuł  zamiast  Żydów  wymieniał  każdą  inną narodowość, np. Niemców,  czy  Chińczyków,  którzy  z  wolna  przybywają do Polski, to już bez najmniejszego zażenowania podjęlibyśmy publiczną dyskusję.

Tak  oto  jazgot  powszechnych  żydo-mediów  i  niestety,  także opanowanych przez  element  żydowski  instytucji naszego państwa, wytworzył absurdalną i niebezpieczną sytuację, w której my, Polacy, boimy się dyskutować o rzeczywi stych zagrożeniach dla bytu naszego państwa i narodu.

Doszło do tego, że cenzurujemy samych  siebie unikając zdefiniowania zagro- żeń płynących z faktu istnienia w naszym kraju mniejszości żydowskiej, domi nacji  Żydów  we  władzach  III RP  oraz  wśród  właścicieli  systemów finanso- wych Zachodu, a co za tym idzie ich decyzyjnej roli w polityce Zachodu.

?????????????????????????????????????????????

Tolerancja żydowskiego szowinizmu = likwidacji polskiego państwa i narodu

Za sprawą opanowania europejskiej oświaty przez żydomasonerię, mniej wię- cej  od  czasów  rewolucji  francuskiej  (1789r.),  nie  znamy  historii własnego kraju.

Z pewnością bardzo niewielu Polaków potrafi prawidłowo wskazać przyczyny upadku polskiej państwowości w XVII w. i jego apogeum w postaci rozbiorów w wieku XVIII.

A  właśnie  jedną  z  głównych  przyczyn  tego  upadku  było  opanowanie przez Żydów całego życia gospodarczego Polski w XVII w.   (na podst.: „Zarys gospo darczych dziejów Polski w czasach przedrozbiorowych”, 1923  –  prof. J.Rut- kowski –  http://www.zhg.amu.edu.pl/zaklad/historia/rutkowski ).

Także  analogia  do  współcześnie trwającego upadku gospodarczego USA jest tu oczywista i ma sens.

Niewielu  z  nas  także  wie, że Żydzi podejmowali ogromne wysiłki polityczne, żeby nie dopuścić do restytucji naszej państwowości zarówno w 1918r., jak i w 1944r.

Zdecydowanie większa znajomość historii dotyczy okresu 1944-56,  w  którym Żydzi,  tzw.  bolszewicy,  wymordowali  tylko  na obszarze PRL kilkaset tysięcy Polaków (w ZSRR ok. 2 mln).

Dość dobrze orientujemy się we współczesnej historii Polski,  choć  wielu  bar- dziej przeczuwa – przeczuwa słusznie -, niż wie, że

–   od 1989r. Żydzi uzyskali w Polsce pełnię władzy – to ta władza  patro-nowała  i  patronuje  rozkradaniu   i   niszczeniu   narodowego   majątku Polaków.

To  ta  władza  uczyniła  Polaków  niewolnikami  zachodniego  systemu żydowskich  lichwiarzy   –   właścicieli  systemów  finansowych.

Zresztą wiedza o tym fragmencie historii istnieje wyłącznie  w  tzw. drugim obiegu, bo oficjalna oświata znajduje się pod kontrolą żydo-władzy  III RP, nie istnieją także polskie narodowe media.

Zatem, czy powinniśmy obawiać się debaty na temat „Polska bez Żydów”?

Nie,  nie  tylko  nie  powinniśmy się jej obawiać, ale mamy prawo  i  obowiązek taką debatę podjąć.

Do jej zainicjowania przyczynili się zresztą sami Żydzi, syjoniści i wszel- kiej maści opłacony lub ogłupiony element filosemicki.

Przecież to właśnie te syjonistyczne elementy dysponujące w  III RP  nielegal- ną pełnią władzy wepchnęły nas do UE, która na gruzach państw narodowych ma  być  nowym  tworem  państwowym  wystawionym  na  żer  syjonistycznych lichwiarzy.

Największe żydowskie dzienniki w Europie, w tym żydowska gadzinówka  Mi- chnika, 

zamieściły niedawno manifest dwóch Żydów,  D. Cohn-Bendit’a i F. Marqu ardt’a   pt.   „Precz  z  państwem  narodowym”.

Gdy UE – ta syjonistyczna wizja lichwiarskiego niewolnictwa, wykazuje  ozna- ki  upadku  i  niebawem runie,  Żydzi,  syjoniści  i  wszelki antypolski element, publicznie dyskutują budowę jednego państwa, które swym obszarem obejmie NRF, Polskę i Czechy.

Na  jawny  antypolonizm  i szowinizm elementów spod znaku gwiazdy Dawidy musimy, więc odpowiedzieć otwarcie i zdecydowanie:

debatę  „Polska bez Żydów”  uważam  za  otwartą.

Wiedzmy i pamiętajmy, że obrona bytu państwa i narodu, jego kultury, jest naszym niezbywalnym prawem i obowiązkiem i nie może być uważana za przejaw jakiejkolwiek wrogości, czy rasizmu.

W Polsce władza musi należeć do Polaków narodowości polskiej.

____________________________

Posted on 6 Październik 2013 – autor: rzeczpospolitapolska
Za; http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/10/06/polska-bez-zydow/

5 Responses “Polska bez Żydów” →

 1. nikander6 Październik 2013

  Pejsaty zawsze przyleci tam gdzie może uprawiać lichwę, wyszynk alkoho- lu, donosicielstwo i wszczynanie powstań. W Polsce może się czuć jak osa na ulęgałkach. Ponoć nowym hasłem tzw narodowców jest: Polska dla Polaków, lichwa dla żydów. Każdy zadowolony.

 2. piesnalewakow6 Październik 2013

  Jednym z powodów obecnej dominacji żydów w Polsce jest nie konstytucyj ny zapis w kodeksie Karnym stanowiący karę za tzw ANTYSEMITYZM .

 3. Zapis ten wmanipulowany został w KK wbrew zapisowi Konstytucji który mówi ; Wszyscy obywatele Polski są równi wobec prawa . Nie jest tu powie dziane że jakakolwiek grupa obywateli jest uprzywilejowana w stosunku do innych .,
 4. Ale w rzeczywistości tak jest. Występuje tu rażąca nierównowaga prawna za powszechny antypolonizm nie ma sankcji prawnych ale już za antyse mityzm są i to dotkliwe.
 5. Polska jest jednym z nielicznych państw które pozwoliły żydom na taki zapis w prawie . Dopóki nie usuniemy tych zapisów dotąd będziemy przegrywać z bandytami w jarmułkach ;sprawę Jedwabnego ,haraczu dla ŚKŻ panoszenia się takich śmieci jak : prof hartman , gros i innych koszernych
 6. szczypior6 Październik 2013

  Taka debata jest bardzo potrzebna. W chwili obecnej jesteśmy jak stado bezbronnych owiec rozszarpywanych przez wilki.

  Nie chcę dotykać kwestii historii, jest ona systemowo zakłamywana w celu ogłupienia narodu. Należy chronić Prawdę, dążyć do Prawdy i głosić Prawdę.

  Jak mówimy o Żydach to przyszły mi do głowy finanse. Potrzebny jest ogromny wysiłek propagandowy, wspomina o tym tutaj: https://prawda2.info/viewpost.php?p=253446 Anthony Migchels piszący o książce Kerry’ego Boltona.

  Wczoraj na ulicy widziałem małego Fiacika Pandy oklejonego reklamą Pro videnta. Trochę mną zatrzęsło. Zapewne kierowcą i właścicielem tego Fia cika był goj. Zapewne po prostu robił to dla pieniędzy. W sumie to nic złego, Judasz też zarobił niezłą sumkę, nie ma się co czepiać.

  Powinniśmy chyba zacząć od budowy świadomości klasowej (i rasowej) w ogłupionym narodzie. Banki to Żydzi-krwiopijcy. Hipermarkety to Żydzi. Makdonald, KFC, korporacje ponadnarodowe to Żydzi. Są kraje w których ludzie to rozumieją. Rozwiniętą świadomość rasową/klasową mają Grecy, częściowo też Niemcy.

  Tu chodzi o wiedzę, która kiedyś istniała w narodzie i została zaprzepasz- czona. Trudno oczywiście dotrzeć do lemingów, dla których tego typu roz ważania (np: kto jest właścicielem “mojego” banku?) to myślozbrodnia antysemityzmu. Lemingi są odporne na tego typu refleksję w wyniku nadmiernej ekspozycji na “edukację” czy na telewizor.

  Powracając do Fiacika oklejonego reklamami Providenta, powinniśmy dążyć do sytuacji w której goje będą uznawali pracę w Providencie i u podobnych lichwiarzy za uwłaczającą ich godności. Współpraca z takimi bandytami powinna się spotykać z ostracyzmem społecznym. Zielone koszule kredytu społecznego wrzucały cegły do lokali bankowych. Tak się prowadzi wojnę z lichwiarzami.

  Niedawno czytałem o skandalu z jakimś piłkarzem w Anglii. To jest czarny chłopak z Senegalu, kopie piłkę w Anglii za grube pieniądze. Jego klub ma sponsora, odpowiednika Providenta. W artykule pisali że ten odpowiednik Providenta stosuje oprocentowanie w wysokości nawet 6000% rocznie.

  Kopacze piłki z tego klubu musieli mieć logo z nazwą tych lichwiarzy umie szczone na swoich koszulkach. Tylko czarny chłopak z Senegalu katego- rycznie odmówił. On jest muzułmanimem a w islamie lichwa to jeden z Siedmiu grzechów głównych. Zapewne większość zdegenerowanych kulturowo Brytoli nie wiedziała o co mu chodzi, to pewnie jakiś dzikus i jego zabobony.

  Czy jesteśmy tak zdegenerowani kulturowo jak Brytole?

 7. bolko17 Październik 2013

  Mieszkam w Olsztynie Warmińsko Masurskie i z przykrością twierdzę, że tu na tak zwanych ziemiach odzyskanych wszelkie kasowe wakaty opano wane są przez obcych to znaczy nie Polaków. Prezydent żyd i wiadomo jakie gniazdko utworzył wokół siebie. Urzędnicy państwowi to ruscy, ukraińcy, niemcy i inne nacje. Polak nie ma nic do powiedzenia w naszym regionie.

 8. paziem7 Październik 2013

  Poruszanie kwestii żydowskiej ekspansji w Polsce winno trzymać się ko- niecznych ram intelektualnych i mentalno-politycznej przezorności. Co mam na myśli?
  Przedstawianie sprawy w taki sposób, że Żydzi przeniknęli niemal do wszystkich najważniejszych dziedzin życia publicznego w Polsce, a nawet, że posiadają istotny wpływ na kanon prywatnych wartości Polaków oznacza de facto mimowolne propagowanie ich wszechwładzy. Wywołuje to przeciwny skutek do zamierzonego, oczywiście jeśli nasze intencje są szczere, bo utrwala w Polakach poczucie niższości i bezsensowności dążeń do emancypacji się spod żydowskiego wpływu. Jest to droga wprost do mentalnego zniewolenia Polaków i politycznej kapitulacji.
  Wykonywanie koniecznej pracy analitycznej należy co jakiś czas przerwać dla wykonania niezbędnych syntez, których efektem winny być wnioski dla praktycznej działalności organizacyjnej i politycznej. Inaczej, wiecznie narzekając , stajemy się niewolnikami żydowskiego propagandowego przewartościowania ich możliwości i wpływów, a zarazem szkodliwie dla nas samych rozgrzeszamy się z własnych grzechów lenistwa, niedostatecznego uspołecznienia oraz braku narodowych ambicji i koniecznego solidaryzmu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, Bieda, EDUKACJA, FINANSJERA ŚWIATOWA, HISTORIA EUROPY, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, OKRĄGŁY STÓŁ, POLSKA, POlska w likwidacji. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.