Pobieramy narządy od żyjących – prof. Jan Talar

FOT. KRZYSZTOF SZATKOWSKI / AGENCJA GAZETAZnany z wybudzania chorych ze  śpiączki  prof.  Jan  Talar twierdzi, że lekarze pobierają organy od żywych ludzi. Profesor  podczas  wykładu postawił tezę, że śmierć pnia mózgu nie istnieje.

Lekarzom zarzucił, że nie ratują pacjentów tak intensywnie jak powinni – podały Fakty TVN.

Kontrowersyjna  wypowiedź  padła  podczas  Międzynarodowego   Sympozjum Anestezjologów w Poznaniu   –   prof. Talar  podczas  swojego wykładu stwier- dził,  że  coś takiego, jak śmierć pnia mózgu, nie istnieje.  A  lekarze  pobierają organy od żywych ludzi.

– Nie udało się w XXI wieku pobrać narządu od osoby zmarłej, a więc co robimy?  Pobieramy narządy od osoby żyjącej.  A  czy  my  to nazwiemy przedwczesna śmierć, to już jest najdelikatniejsze stwierdzenie  – uważa prof. Jan Talar, specjalista ds. rehabilitacji dziennikarzowi  Faktów Mar- kowi Nowickiemu.

Twierdzenie  prof. Talara  wywołało  protesty  innych  lekarzy  transplantolo- gów – obawiają się oni,  że  wypowiedzi  tego  typu mogą  utrudnić  pobieranie narządów  do  transplantacji.  Podczas wykładów prof.  Talar nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich tez.  /Dowodów jest mnóstwo, tylko się ich nie upublicznia,  bo  ucieka wielka kasa,  i  postaram się więcej na ten te- mat pisać  –  o  ludziach  ze  stwierdzoną ” śmiercią mózgową”  nawet  szyko-wanych  do  pobraniu  narządów,  od czego  odstąpili sami lekarze   –  przyp. emjot/

– Pacjent, który ma podejrzenie śmierci pnia mózgu, jest leczony z zasto- sowaniem wszystkich dostępnych  udokumentowanych  medycznie  me- tod  –   twierdzi prof. Tomasz Trojanowski  z  Katedry i  Kliniki Neurochi-rurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Jego wypowiedzi półprawdy na temat naszej pracy robią dużo krzyw- dy naszej  specjalizacji – uważa  dr Piotr Kowalski, konsultant ds. aneste zjologii i intensywnej terapii w województwie kujawsko-pomorskim.

–  Gdybym  nie  znał  prof. Talara,  gdybym  nie  wiedział,  co on robi dla chorych,  jak rehabilituje,  czułbym się  po prostu  oszukany,  okłamany, skrzywdzony  oskarżeniem,  że  zabijam  chorych  –  tłumaczy prof. Leon Drobnik z Katedry Anestezjologii i Intensywnej terapii Uniwersytetu Me- dycznego w Poznaniu.

Orzekanie  śmierci  pnia  mózgu  jest  obwarowane  wieloma  rygorystycznymi przepisami,  wykonywanych  jest  wiele  badań,  a  samo orzeczenie wydawane jest komisyjnie,  dlatego  uczestnicy sympozjum byli oburzeni wypowiedziami prof. Talara.  Jeżeli  rodzina  chorego się zgodzi, od osoby, u której stwierdzo- no śmierć pnia mózgu, można pobrać  narządy do przeszczepu.                             

/Otóż to, jeśli rodzina się zgodzi na Zachodzie można chorego już oficjalnie zabić zastrzykiem śmierci – do tego zmierzamy!  Chory jest obciążeniem dla rodziny i kosztowny dla „służby zdrowia”, a produkcja tysięcy preparatów z pobieranych narządów chorego przynosi kolosalne zyski;                                 a za Pana Profesora trzeba się teraz mocno modlić, bo go zadziobią te „auto rytety”  z  całego świata  –  przyp. emjot/

Źródło: Fakty TVN.

Anna Gardyniak

FOT. KRZYSZTOF SZATKOWSKI / AGENCJA GAZETA
5 października 2013 
Za; http://www.medexpress.pl/brak-kategorii/pobieramy-narzady-od-zyjacych/22743/?utm_source=INIS&utm_medium=email&utm_campaign=Pobieramy+narz%C4%85dy+od+%C5%BCyj%C4%85cych
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Eugenika - transplantologia, ZDROWIE - ŻYCIE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.