Światowy Kongres Żydów zadowolony z deklaracji Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

Prezes WJC, Ronald S. Lauder w imieniu Światowej Organizacji Żydów przyjął z zadowoleniem wiadomość o poparciu jakie udzieliło Prezydium Konferencji Episkopatu Polski żydowskim staraniom  o zniesienie zakazu uboju rytualnego w Polsce.

2 września 2013 Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji delegację Świa- towego Kongresu Żydów  w czasie której prezes Lauder poskarżył się na zakaz uboju rytualnego w Polsce.  Wg komunikatu Kongresu wydanym po spotkaniu „Papież wyraził zaniepokojenie zakazem uboju rytualnego w Polsce i polecił kardynałowi Kurtowi Kochowi,  przewodniczącemu komisji do spraw relacji z judaizmem,  zbadać  tę  sprawę i zwołać spotkanie już w  przyszłym tygod- niu”.

12 lipca Sejm RP odrzucił rządowy projekt ustawy dopuszczającej ubój rytual ny zwierząt. Zatrudniony przez Związek Żydów mec. Roman Giertych wyjaśnił w tej sprawie „Rzeczypospolitej”: 

– Jako katolik nie mogę nie poprzeć starań wspólnoty religijnej, która od wielu wieków kultywuje w  Polsce bez żadnych przeszkód swoje tradycje, a  która  została  postawiona w trudnej sytuacji  w wyniku  zakazu uboju rytualnego.  Mam  nadzieję,  że  Trybunał  (a  być może jeszcze wcześniej Sejm) pozwoli na to,  aby  wolność religijna była kultywowana bez  żad- nych ideologicznych ograniczeń – powiedział Giertych.

25 września Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało oświadczenie, że podziela troskę żydowskich gmin wyznaniowych oraz wyznawców islamu.

– Sprawa wkracza bowiem na ważny teren prawa człowieka do wolności religijnej  oraz  do  stosowania  jej zasad także w sferze obyczajów, będą- cych wyrazem kultu religijnego.  Prezydium Konferencji Episkopatu Pol- ski  zwraca  uwagę  na to,  że w całej wielowiekowej historii  prawodaws- twa polskiego nigdy nie było kwestionowane prawo do wolności religij- nej, w tym prawo do zachowania własnych tradycji i zwyczajów  – czy- tamy w oświadczeniu KEP.

opr. wg/PCO
 2013-10-2
Za; http://www.bibula.com/?p=70601
Foto/ worldjewishcongress.org – dod. emjot
Ten wpis został opublikowany w kategorii ISLAM, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.