25 września 1953 r. – Sowieci uwięzili Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

zdjecie

25 września 1953 r. Sowieci uwięzili Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyń skiego.  Preludium  do  tego  zamachu był  „proces”  i „wyrok” (22 IX 1953) na księdza biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka za to, że ośmielił  się  powo- łać komisję do zbadania tzw. pogromu kieleckiego.

Ksiądz  Prymas  został  „internowany”  –   w  Rywałdzie  Królewskim  (do  12 X 1953),  w  Stoczku  Warmińskim  (do 6 X 1954),  w  Prudniku Śląskim (do 26 X 1955) i w Komańczy (do 28 X 1956).

Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy przeszedł do historii Polski. W ma- ju 1956 r. Prymas Tysiąclecia napisał tu  Jasnogórskie  Śluby Narodu Polskie- go, będące odnowieniem ślubów Jana Kazimierza sprzed 300 lat, z czasów po topu szwedzkiego.

Teraz cierpieliśmy potop bolszewicki. Polacy ślubowali 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze, powtarzając śluby za ks. bp. Michałem Klepaczem, gdyż Prymas był  ciągle  więziony.  Mimo  szykan,  jakie  towarzyszyły  wiernym w drodze na Jasną Górę, ślubowało ponad milion pątników!

Komuniści musieli uwolnić Prymasa. Przegrali walkę o narzucenie Kościoło- wi katolickiemu w Polsce modelu sowieckiego.  Nigdy  nie  zaniechali  jednak walki z Kościołem. Wiele lat później przygotowaniom do Okrągłego Stołu to- warzyszyła tajemnicza śmierć niepokornych kapłanów.

Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński przygotował Naród Polski poprzez  Wielką Nowennę (1957-1966) do Milenium Chrztu Polski.

Nowenna zakończyła się  3 maja 1966 r. Aktem Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego.

[…]

Piotr Szubarczyk

Foto/Arch. Instytutu Prymasowskiego/-
Za; http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/54793,uwiezienie-prymasa.html – 25 września 2013
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, HISTORIA POLSKI, kard. Stefan Wyszyński, KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE, PRL, ROCZNICE, UB-NKWD, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie sowieckie, Śluby Jasnogórskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.