Prawica ekskomunikowała Prymasa – Komentarz emjot!

W IMIĘ BOGA WSZECHMOGĄCEGO W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO – TAKIE JEST NASZE WYZNANIE WIARY!

A  wcześniej  tzw. „prawica” nie widziała, co się dzieje w Kościele, bo…?  Bo ta sama  hierarchia  im  sprzyjała    –   i   „wespół w zespół”    wyśmiewali  projekt Intronizacji Chrystusa Króla?  Kapelan Lecha Kaczyńskiego  – ks. Indrzejczyk (obaj już  św.(?) pamięci  (Pan Jezus nie pozwoli  się  publicznie  obrażać!)  w rozmowie  z  Moniką  Olejnik  o  wniesionym  projekcie  Intronizacji  wspólne rechotali  i  dusili się ze śmiechu.  Nawet  Radio Maryja   było przeciw,   bo… według pewnego ojca (też już ś.p.) – nie ma chodzić o Intronizację Chrystusa, tylko o Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego – tak jak by to była jakaś różnica – „cały” Jezus Chrystus czy Jego Najświętsze Serce. W końcu w ogóle Intronizacji nie było!  I chyba o to tak naprawdę chodziło.

Pan Kaczyński będąc premierem i mając za plecami brata prezydenta  i  większość  sejmową,  nawet  nie  pomyślał,  żeby  najpierw  Bogu  przywrócić   w Państwie Polskim należną cześć.

A w ogóle Panie Kaczyński, to niech Pan da nam spokój z preambułą „W imię Boga Wszechmogącego” – takiego ekumenicznego bożka, pod którego można podwiesić  wszystkie  wyznania  –  żydowskie,  muzułmańskie,  hinduistyczne, buddyjskie,  animistyczne.  W  tym   jednym  przypadku  zgadzam  się   z   abp Kowalczykiem  –  to niczego nie zmienia, taki zapis,  choć w innym brzmieniu znajduje się w obecnej Konstytucji – sens jest dokładnie taki sam – ekumeniczny!

W Imię Trójcy Przenajświętszej lub w Imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego – taka jest nasza wiara, takie jest nasze Credo.

Niech nam Pan nie robi powtórki z historii  –  to już było: Konstytucja z marca 1921   –  „W imię Boga Wszechmogącego!;  Konstytucja  z  kwietnia 1935  –  już żadnego   –  preambułę  w  ogóle wyrzucono  a  rządzący  odpowiadali   tylko              ” przed potomnością   swoim  honorem  i   swojem  imieniem”.   

Wiemy,  czym  się   ta historia skończyła dla Polski  i  z  czego się do tej pory  nie możemy otrząsnąć.

Jeśli  Bóg  Panu miły,  to niech się  Pan zajmie poziomem życia Polaków!   Jak, jako  tak  duża  opozycja  możecie  patrzeć  na  upadek  Państwa Polskiego, na wyrzucanie ludzi z mieszkań,  bo nie mają  za co czynszów opłacić,  tolerować tzw, mieszkania socjalne (5 m2 na osobę)  z „wychodkiem” na zewnątrz,  albo „kiblem” ustawionym obok kuchenki.  Na co liczycie,  że  ludzie was wybiorą z desperacji?

Czy Pan słyszał, żeby niemiecki rząd wyrzucał z mieszkań niemiecką rodzinę, żeby angielski rząd wyrzucał angielską rodzinę i.t.d.  –   z mieszkań komunal- nych?   Z  powodu  braku  środków  do życia?   Czy zdajecie sobie sprawę z tego że łamiecie wszyscy  –  rządzący  i  opozycja  –   podstawowe prawo międzyna-rodowe do życia?  Do godnego życia? Że łamiecie Konwencję Międzynarodową o  ochronie  praw  osób  niepełnosprawnych  ratyfikowaną  w  ubiegłym  roku?

Jakie  projekty  ustaw  wprowadzających  to prawo zgłosiliście do Sejmu?  Czy Pan wie, że osoba niepełnosprawna z  orzeczeniem  II grupy  inwalidzkiej  do- staje 451 zł zasiłku?  A jeśli są dwie osoby niepełnosprawne w domu,  to druga osoba dostaje 220 zł zasiłku z MOPS?  –  Dlaczego z MOPS?  Bo wasze rządy od ponad dwudziestu lat przeprowadzają „transformację ustrojową”  i  bezrobo- cie  ciągle  utrzymuje  się  na poziomie (oficjalnie)  od 11 do 13%  –  ludzie  za- trudniani na umowy zlecenie lub czas określony nie mają ciągłości pracy i w razie choroby nie dostają renty z ZUS!!!

Ponad  dwa  i  pół miliona  ludzi  młodych,  zdrowych,  wygnaliście  z  kraju za chlebem, rozbiliście rodziny;  matki,  zamiast opiekować się własnymi  dzieć- mi,  opuszczają  je,   żeby  opiekować  się  cudzymi  dziećmi,  żeby  zarobić   na chleb;  dzieci,  zamiast opiekować się  własnymi starszymi,  często  schorowa- nymi rodzicami,  opuszczają ich i jadą opiekować się starcami w obcych  kra- jach, żeby zarobić na chleb, na utrzymanie rodziny.

W  kraju  w  większości  zostali  starsi  i chorzy, albo niewykształceni !!!   Ile to kosztuje państwo? 

–  A  ile  kosztuje  państwo ustawa zabraniająca eksmisji z mieszkań komunal- nych osób o niskich dochodach?   –  Przecież  to  wy uchwalacie  wysokość  za- siłków dla bezrobotnych, dla niepełnosprawnych, najniższą płacę!!! 

–  A  jak  nie  macie  większości,  to  ile  takich  niesprawiedliwych,   łamią- cych   Konstytucję  i   traktaty  międzynarodowe  ustaw  zaskarżyliście  do Trybunału Konstytucyjnego?                                                                                         Ilu  osobom  pomogliście  zaskarżyć  sądowe  wyroki  o eksmisję?                    Ile  z  nich  zaskarżyliście  do  Międzynarodowego  Trybunału  Praw czło- wieka?

Przecież to wy w terenie,  wasi  radni  wespół z innymi w samorządach ustala- cie wysokość czynszów, stawek za wodę, za śmieci, regulamin rozwiązywania problemów mieszkaniowych i socjalnych!!!

Ile   przygotowaliście  raportów  i  sprawozdań  o  stanie   zabezpieczenia socjalnego, w tym mieszkaniowego do                                                                Rzecznika  Praw  Obywatelskich,                                                                             Urzędu  Marszałkowskiego,                                                                                            do odpowiednich pełnomocników przy rządzie,                                               wreszcie do odpowiednich komisji i komisarzy w parlamencie UE,

do której w wyborach zaraz będziecie wszyscy przebierać nogami, bo przecież 5 – 6 tys. euro miesięcznie (bez dodatków) wolne od podatku to zawsze więcej niż te marne kilkanaście do dwudziestu tysięcy w polskim sejmie?

Pokażcie  te  papiery!  Pokażcie  waszą  pracę!!!

Mamy  już  dość  tych  zastępczych  zagrywek  na  sentymentalną nutę, a teraz nawet  na  religijną  –  was  to  w  gruncie  rzeczy  w  ogóle  nie  obchodzi.

Was  w  ogóle  nie  obchodzi  Naród  Polski   ani  Polska.

Ja niżej podpisana próbowałam się z Panem jakoś skontaktować, dzwoniłam do Pańskiego biura poselskiego w Warszawie, chciałam zostawić wiadomość, telefon – sekretarka powiedziała mi – „ale my nie oddzwaniamy”. A przecież kiedyś żeśmy się znali,  kiedyś to Pan do mnie przyjeżdżał  – no tak, ale wtedy byłam młoda, zdrowa i jak się to mówi sytuowana.

Próbowałam w Solidarnej Polsce również pracować w biurze  –  bez problemu, mam  wystarczająco  dobre  kompetencje,  żebym  im  się przydała  –   tyle,   że płacić  nie  chcieli,  bo  podobno  nie  mają   pieniędzy,  a  ja  żyjąca  za  600  zł miesięcznie  z  synem  nie  byłam  w stanie pokrywać kosztów  przejazdu, tym bardziej, że chodząc  z  pomocą kuli ja muszę brać taksówki, bo  nie  pokonam przejść podziemnych,  ani  dłuższych odcinków drogi. Widocznie się  na mnie obrazili,  bo  jak  najpierw  szef  miejscowej  SP  (wcześniej  PiS),  jednocześnie vice-przewodniczący  Rady Miasta obiecał mi pomoc w  mojej sprawie  miesz-kaniowej i nawet poczynił pewne konkretne starania, tak teraz nawet na moje telefony nie odpowiada.

Tyle jesteście wszyscy warci Panowie Politycy.

Nie wiem, co dalej będzie ze mną, z moim synem, z takimi ludźmi jak ja, z Polską….

Może dobry Bóg ulituje się nad nami i przyjdzie nam z pomocą…

Ale wy Panowie Politycy przestańcie manipulować Bogiem  i religią…  bo  Bóg nie pozwoli ze siebie kpić, nie pozwoli sobą manipulować –  o czym na własną zgubę  Ojczyzna  nasza się nie tak dawno, ponownie boleśnie przekonała  –  bo

„prawo i sprawiedliwość podnóżkiem stóp Jego!!!

________________________________

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  emjot;
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, Bieda, EDUKACJA, Eksmisje, Emigracja, KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POLSKA, POlska w likwidacji, ŁAMANIE PRAWA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.