Pogrzeb Mrożka – posoborowe wykwity i wielopoziomowe zwyrodnienie III RP

Plik:Stalinizm - proces Kurii Krakowskiej (1953).jpgŁawa oskarżonych w procesie księży kurii krakowskie/pl.wikipedia.org

Zob. Film: Proces Biskupa Czesława Kaczmarka. http://www.ipn-areszt.pl.

Niech ta pamięć uprzytamnia nam obowiązek wdzięczności za to wszystko, co napisał”o. Jan Andrzej Kłoczowski dominikanin

PAMIĘTAMY: Największym osiągnięciem pisarskim S.Mrożka był tzw. Apel Krakowski  wyrażający poparcie dla dla stalinowskich władz PRL po aresztowaniu pod sfabrykowanymi zarzutami duchownych katolickich, skazanych na karę śmierci w sfingowanym procesie pokazowym zwanym procesem księży kurii krakowskiej.

Rezolucja czołowych intelektualistów epoki stalinizmu została podpisana po zakończeniu procesu krakowskich księży, w okresie gdy trzech skazanych oczekiwało na wykonanie wyroków śmierci.

___________________________

Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego   8 lutego 1953

W ostatnich dniach toczył się w Krakowie proces grupy szpiegów amerykańskich powiązanych z krakowską Kurią Metropolitarną.

My zebrani w dniu 8 lutego 1953 r. członkowie krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich wyrażamy bezwzględne potępienie dla zdrajców Ojczyzny, którzy wykorzystując swe duchowe stanowiska i wpływ na część młodzieży skupionej w KSM działali wrogo wobec narodu i państwa ludowego, uprawiali – za amerykańskie pieniądze – szpiegostwo i dywersję.

Potępiamy tych dostojników z wyższej hierarchii kościelnej, którzy sprzyjali knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc, oraz niszczyli cenne zabytki kulturalne.

Wobec tych faktów zobowiązujemy się w twórczości swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej niż dotychczas podejmować aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej.

W dniu 8 lutego 1953 roku 53 członków związku literatów polskich napisało rezolucję do komunistycznych władz PRL, że w pełni popierają wyroki sądowe, wyroki kary śmierci.

Oto oni:

 Karol Bunsch, Jan Błoński, Władysław Dobrowolski, Kornel Filipowicz, Andrzej Kijowski, Jalu Kurek, Władysław Machejek, W. Maciąg, Sławomir Mrożek, Tadeusz Nowak, Julian Przyboś, T. Sliwiak, Maciej Słomczyński *Joe Alex*, Wisława Szymborska, Olgierd Terlecki, H. Vogler,  Adam  Włodek, K. Barnaś, Wł. Błachut, J. Bober, Wł. Bodnicki, A. Brosz, B. Brzeziński, B. M. Długoszewski,  Ludwik Flaszen, J. A. Frasik,  Z. Groń,  Leszek Herdegen, B. Husarski, J. Janowski, J. Jaźwiec, R. Kłyś, W. Krzemiński, J. Kurczab, T, Kwiatkowski, J. Lowell, J. Łabuz, H. Markiewicz,Bruno Miecugow, Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Stefan Otwinowski, A. Polewka, M. Promiński, E. Rączkowski, E. Sicińska, St. Skoneczny, A. Świrszczyńska, K. Szpalski, Jan Wiktor, Jerzy Zagórski, Marian Załucki, Witold Zechenter, A. Zuzmierowski, K. Żejmo [1]

______________________

Sławomir Mrożek został pośmiertnie odznaczony  Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Pisarza, uhonorowano „w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości literackiej”.

Tym  odznaczeniem  prezydent  Rzeczypospolitej Polskiej żegna  Sławo- mira Mrożka w imieniu całego narodu. Jest ono wyrazem szacunku dla postawy wielkiego artysty i dla jego twórczości. – mówił podczas uroczy stości pogrzebowych Jacek Michałowski.

______________________

Sławomir Mrożek/gazetakrakowska.pl/fot. Anna Kaczmarz)/

22 września 1953 roku został w pokazowym procesie politycznym skazany na karę 12 lat pozbawienia wolności bp Kaczmarek.

” W trakcie procesu i tuż po jego zakończeniu władze zadbały także  o  „odpo-wiednie” przedstawienie postaci bpa Kaczmarka w oczach społeczeństwa. W celu tym wykorzystano tzw. „katolickich postępowców” m.in. ze Stowarzysze- nia  PAX.  W  wydawanym  przez  współpracującą  z  komunistami organizację „Wrocławskim Tygodniku Katolickim”  ukazał  się  więc  podsumowujący po- stępowanie karne wobec kieleckiego duchownego artykuł:

Na  rozprawie  sądowej  zanalizowana  została  przestępcza  działalność oskarżonych jak i jej skutki. (…)  Doprowadziły one do czynów skierowa- nych przeciwko interesom własnego narodu.

Doprowadziły ks. bp. Kaczmarka do działalności wrogiej wobec interesu narodowego i postępu społecznego w okresie przedwojennym, okupacyj- nym  i  w  Polsce Ludowej.  (…) 

Postawa  ta wyrażała się  też  w widzeniu przyszłości dla Kościoła  i  ka- tolicyzmu  jedynie  w  dawnych warunkach,  co  w  skutkach   oznaczało wyzbywanie się apostolskiego nastawienia wobec nowych czasów i no- wej epoki społecznej.(…)

(…) Autor tego paszkwilu  w tzw. „wolnej Polsce” stał się czołowym autoryte- tem moralnym, jest systematycznie nagradzany kolejnymi orderami i tytuła- mi honorowymi, a w podręcznikach do historii określa się go, jako „pierwsze go niekomunistycznego premiera”.[2]

_________________________________

Czy kolejna rocznica jego śmierci (50-ta minęła bez echa 26 sierpnia – przyp emjot) stała się okazją do zadumy nad losem tego niezłomnego kapłana, mo- dlitwy za jego duszę, ale także do refleksji dla katolików i  nie tylko na temat kryteriów doboru osób uważanych przez nas za autorytety.

Bp Czesław Kaczmarek z pewnością winien znaleźć się na liście tych, których postępowanie może być wzorem do naśladowania.  Tego  samego  nie  można zaś powiedzieć o tych „autorytetach”, które pomawiały go w czasie procesu, a mimo to do dziś dla wielu pozostają wzorem cnót i wszelakiej moralności…..

Bp Kaczmarek niezłomnie cały czas głosił Słowo Boże, ciesząc się ogromnym autorytetem wśród wiernych. Pracował  dla  wspólnoty  Kościoła nawet leżąc przykuty do łóżka, niemal do końca swoich dni. Zmarł 26 sierpnia 1963 roku. W testamencie napisał:

Moim wrogom, którzy niesłusznie przydali mi tyle krzyża i cierpień, mimo wszystko przebaczam, starając się naśladować Chrystusa miłosiernego, i dziękuję im za daną mi okazję przejścia przez próbę i czyściec na ziemi.

W  1990  roku  bp  Czesław Kaczmarek został zrehabilitowany, a  w 2007 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orde- ru Odrodzenia Polski.  [3]

_____________________________________

Mrożek – cytaty:

“Polak, niestety, bardzo przypomina mi zachowanie pewnych zwierząt, które  obserwowałem  wielokrotnie,  kiedy  byłem dzieckiem,  w  obejściu mojego dziadka.” 

”Polacy  niewątpliwie  są  narodem  żałosnym.  Martyrologia,  którą tak podstawiamy wszystkim pod nos, powinna być zakazana, choćby z tak- tyczno-politycznego, propagandowego punktu widzenia.

Poza  obłudnymi,  zdawkowymi  wyrazami  ubolewania  nie  budzi   na świecie nic, przeciwnie, szkodzi nam.” [4]

___________________________________

emjot;

PRZYPISY:

[1] Michał St. de Zeleśkiewicz: Wisia Szymborska – zabić  księży. Męczennicy za wiarę https://forumemjot.wordpress.com/2013/02/09/wisia-szymborska-zabic-ksiezy-meczennicy-za-wiare/?preview=true&preview_id=13034&preview_nonce=95c6afe4a2&post_ format =stan- dard]
[2] Piotr Mazurek: „Rocznica śmierci niezłomnego kapłana. Szukanie prawdy kosztowało go więzienie za „propagandę na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców”” http:// w po- lityce.pl/artykuly/34552-rocznica-smierci-niezlomnego-kaplana-szukanie-prawdy-kosztowalo-go-wiezienie-za-propagande-na-rzecz-waszyngtonsko-watykanskich-mocodawcow]
[3] op.cit.
[4] „Pogrzeb Mrożka„: Radosław37 :[ http://marucha.wordpress.com/2013/09/18/pogrzeb-mrozka/]
Ten wpis został opublikowany w kategorii AGENTURA, EDUKACJA, FILMY - MUZYKA, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, IV Rozbiór Polski, KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, POLSKA, POlska w likwidacji, PRL, UB-NKWD, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie sowieckie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.