Najazd sowiecki – 17 września 1939

zdjecieSowiety napadły na Polskę w niedzielę. Agresor liczył na większą dezorientację i zaskoczenie. Przedtem upewnił się, że jego przewidywania co do bezwartościo- wych gwarancji Wielkiej Brytanii i Francji dla Polski są słuszne. Niestety, nie mylił się.

Zarówno Niemcy, jak i Sowiety dążyły do obalenia porządku politycznego ustanowionego w traktacie wersalskim. Ładu moralnego, który urzeczywistnił aspiracje narodów Europy do własnej państwowości. Nade wszystko Polaków, śniących od pokoleń sen o tej, „co nie zginęła”.

Tajny pakt sowiecko-niemiecki, spisany 23 sierpnia 1939 r., wyznaczał nie- miecko-sowieckie granice w Europie, która znowu miała się stać więzieniem narodów. Zaborcy ustalili „strefy interesów”: który z nich odbierze suweren- ność poszczególnym państwom. Co do Polski postanowili, że uczynią to wspólnie.

Sowieci opóźniali atak do 17 września, by zachować pozory, że przychodzą na pomoc ludności „zachodniej Białorusi” i „zachodniej Ukrainy”,  gdyż państwo polskie rzekomo „rozpadło się”.

To nie Gdańsk i „korytarz”, to nie „uciskanie mniejszości” były przyczyną ata ku,  lecz chęć unicestwienia Rzeczypospolitej,  tak jak później  chęć zniewole- nia innych narodów, których suwerenność zapisano w traktacie wersalskim.

Ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie, Wacław Grzybowski, został obudzo- ny 17 września 1939 r. o godz. 3.00 nad ranem.  Zastępca komisarza spraw za- granicznych Sowietów Władimir Potiomkin,  usiłował mu wręczyć notę rządu sowieckiego,  wedle  której  agresor  najechał  na  Polskę, by chronić pokrewną ludność  ukraińską  i  białoruską,  a  także, by uwolnić Naród Polski od wojny!

Ambasador Grzybowski nie przyjął kłamliwej noty i oświadczył:

„Atak Armii Czerwonej na Polskę jest w tej sytuacji ciosem w plecy”.

Po 74 latach od tej napaści nie można powiedzieć nic więcej ponad to, co oświadczył wówczas nasz ambasador.

_____________________________

Piotr Szubarczyk

foto/arch/
Za; http://wirtualnapolonia.com/2013/09/17/piotr-szubarczyk-kalendarz-polski-codzienny-najazd-sowiecki/#more-29290
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, EDUKACJA, HISTORIA EUROPY, HISTORIA POLSKI, I Wojna Światowa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.