Wojna w Syrii: poznaj prawdę

Dziś zamieszczam film video, który ma uświadomić ludzi co do realiów wojny w Syrii.  Uważam,  że  trzeba  zdementować  wszystkie  kłamstwa, półprawdy i manipulacje dotyczące tego niezwykle krwawego konfliktu religijnego.

Czy wiesz, że:

– Prezydent Syrii Bashar al-Assad jest orędownikiem tolerancji religijnej?
– Jest on obrońcą mieszkających tam chrześcijan?
– Tzw. “rebelianci” walczący w Syrii to tak naprawdę terroryści  z różnych  ugrupowań, band i gangów, fundamentaliści islamscy?
– Owi  “rebelianci”  wykazują  się niewyobrażalnym  okrucieństwem wobec wszystkich którzy ich nie popierają?
– Obalenie  partii Baas rządzącej w Syrii będzie oznaczało zagładę  dla  sy- ryjskich chrześcijan, alawitów, druzów, i częściowo także muzułmańskich szyitów?
– I wiele, wiele innych

Wojna w Syrii: tajny przerzut amerykańskiej broni atomowej

Cyt.  “Wojskowy  informator  wysokiego  szczebla, potwierdził Infowars.com udokumentowany przerzut głowic nuklearnych na wschodnie wybrzeże Sta nów Zjednoczonych z bazy Dyess Air Force Base.

Według wysokiego szczebla informatora wojskowego, który wielokrotnie przekazywał prawdziwe informacje, dowódca Sił Powietrznych bazy Dy ess  upoważnił  nieznane jednostki do przenoszenia głowic jądrowych  w nieznane  miejsce,  które  zostało  zgłoszone  jako  Południowa   Karolina, gdzie głowice zostaną odebrane i potencjalnie wykorzystane.

Jest to szczególnie ważne, nie tylko ze względu na fakt, że syryjska sytua cja  narasta  do  punktu gdzie  realistycznym staje się scenariusz gorącej wojny, ale ze względu na fakt, że niejednokrotnie baza  Dyess zaprzecza- ła, iż posiada głowice jądrowe na swoim terenie.

Krótki raport wojskowego informatora wysokiego szczebla, który został napi- sany w pośpiechu, aby opublikować informacje na zewnątrz, brzmi:

„Dyess zaczyna dziś przenosić głowice jądrowe.  Dostałem  wcześniej  in- formacje z DERMO (baza wojskowa na Florydzie).  Powiedział,  że to był pierwszy raz kiedy potwierdzono  ich istnienie,  od  złożenia  ich  tam  w latach 1980. Podpis nie był wymagany do transferu…

Nie było dyrektywy.  Powiedział,  że dowódca Dyess był na miejscu, aby dać rozkaz do ich wydania. Nikt nie wiedział, dokąd naprawdę jadą, ale kierowca  ciężarówki  powiedział,  że  wiezie  je do Karoliny Południowej, gdzie kolejny je stamtąd zabierze.”

Fakt, że ten transfer nie został podpisany i nie było żadnych dokumentów jest kluczem. To pokazuje, jak wojsko obecnie potajemnie pracuje nad transferem broni jądrowej,  i  co więcej,  wiemy, że DERMO jest miejscem dla operacji spe- cjalnych.

Dlaczego DERMO pobrało głowice jądrowe z Dyess Air Force Base bez  śla- du w papierach? To pokazuje, że jest to bardzo tajna misja, względem któ rej baza nie chce mieć żadnej dokumentacji.

Faktem  jest  to,  że  nie przenoszą wszystkich tych aktywów, chyba że planują ich użyć.  Głowice  jądrowe  nie  są  po prostu przenoszone na Wschodnie Wy- brzeże bez powodu. Jednak najważniejsze jest to, że te rakiety będą prawdopo dobnie wykorzystywane do czegoś o wiele większego niż Syria.

OFICER WYSOKIEGO SZCZEBLA „BARDZO ZANIEPOKOJONY”

Ten  przeciek  wewnątrz  kompleksu  militarno-przemysłowego pojawił się po tym jak wcześniejsze źródła wyjawiły nam,  że kazano wysłać bombowce  B-1 i B-2 z ich baz (konkretnie bombowce B-1B opuściły bazę Dyess) w całym kraju i które to samoloty do nich nie wróciły.

Wszystko to dzieje się pośród narastającego kryzysu syryjskiego, który roz wija się w trzecią wojnę światową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Ros ją.

Obecnie, obserwując transfer do Karoliny Południowej, który nie znajduje się  w  dokumentacji  i  nie  został odnotowany, możemy patrzeć na rozwój wypadków, który objawi się realizacją scenariusza gorącej wojny.

To  co  obecnie  jest  niezbędne do zrozumienia to fakt, że nie ma wątpliwości, że syryjski problem jest ogromny,  i że jest bardzo możliwe, że armia USA dos- tała  obecnie  zalecenia  od  Obamy  by przygotować atak, ale w rzeczywistości jest to znacznie szersze zagadnienie pomiędzy USA i Rosją.

To co widzimy tutaj jest wojną wykonywaną rękami pośredników, która prze- radza się gorącą wojnę, o czym piszemy od miesięcy.  Nawet  media  głównego nurtu  poinformowały  w  przeszłości,  jak  wojna  w Syrii ewoluuje w kierunku gorącej  wojny  przeciwko  Rosji  prowadzonej rękami  syryjskich rebeliantów i żołnierzy Assada.

Obecnie rosyjskie media otwarcie komentują scenariusz gorącej  wojny prowa dzonej przez Stany Zjednoczone przeciwko Rosji i jak to w istocie może prowa dzić do 3 wojny światowej.

Jednak fakty są takie, że już stopniowo dążymy w kierunku 3 wojny świa- towej.

Obama  i  urzędnicy  Stanów Zjednoczonych  mówią  już  o żołnierzach w Syrii obalających wspierany przez Rosję reżim Assada.  Istnieje już ruch w tym kie- runku  w  następstwie  rażąco  sfingowanych  ataków chemicznych,  które były przeprowadzone przez finansowanych przez Obamę rebeliantów syryjskich w celu inicjacji scenariusza wojennego.

Jak myślisz, dlaczego Obama [w tym Polska] pomaga w szkoleniu, finansowa- niu  i  dostarczaniu  broni  krwiożerczym  rebeliantom syryjskim od 2011 roku za pośrednictwem tajnych zleceń potwierdzonych przez agencję Reutersa?

Nie  chodzi  w  tym  wszystkim  o  pomoc ludności cywilnej Syrii, którą Obama wspieranymi rebeliantami wysyła na ścięcia głów i masowe mordy.

Nie, tutaj zawsze chodziło o dążenie w kierunku scenariusza III wojny światowej pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi [jest to dokładnie opisane przez Z. Brzezińskiego w książce “Wielka Szachownica”, patrz TUTAJ].

I teraz, wraz z absolutnym szaleństwem Obamy i kompleksu militarno-prze mysłowego dążących do tej wojny, mamy ją przed nami.

POCZĄTEK TRZECIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Rozmawiałem z moimi kontaktami w rosyjskich mediach i wszystkie potwier- dzają, że w tej chwili III wojna światowa jest najgorętszym tematem. Obecnie wszyscy wojskowi najwyższego szczebla widzą syryjski incydent jako kataliza tor – jako iskrę zapalną.

Nie bez powodu Rosja rozpoczęła gromadzenie 160 000 wojska oraz ciężkiego sprzętu wojskowego po izraelskim ataku na rosyjskie rakiety w Syrii.  Jest po- wód dla którego żołnierze zostali wezwani wraz z okrętami i bombowcami  w celu osiągnięcia „natychmiastowej gotowości bojowej” wzdłuż granicy.

Pisaliśmy o tym miesiąc temu podczas gdy media głównego nurtu był zbyt zajęte sprawą Trayvona Martina by mówić o wybuchu wojny światowej.

To  na  co  obecnie  patrzymy  to  początek III wojny światowej,  chyba  że  uda nam się ją zatrzymać. 

Elity  są  na tyle szalone i owładnięte chęcią władzy by uruchomić coś co pogłębi ich ogromną żądzę władzy i kontroli.

Na szczęście obecnie mamy społeczeństwo, które jest znacznie  bardziej  czuj- ne na to, co się dzieje, będąc w stanie spowolnić ogólny plan wojenny co przyz nał doradca Obamy Zbigniew Brzeziński w zeszłym tygodniu.

Jednak znacznie więcej będzie potrzebne by powstrzymać Obamę przed zrea- lizowaniem tych ataków, które są planowane od lat.

Autorzy: Anthony Gucciardi i Alex Jones
Źródło oryginalne: Infowars.com
Źródło polskie: PrisonPlanet.pl
Za: Wolne Media
Za; http://radio.radiopomost.com/ze-swiata/2088-wojna-w-syrii-poznaj-prawde – sobota, 07, wrzesień 2013
Ten wpis został opublikowany w kategorii HISTORIA WSPÓLCZESNA, III Wojna Światowa?, ISLAM, IZRAEL, JUDAIZM - ŻYDZI, POLITYKA, Rosja, USA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.