“Judaizm nasycony jest bardzo głęboką nienawiścią do chrześcijaństwa, połączoną z ignorancją” – z książki “Jewish History, Jewish Religion” autorstwa Izraela Shahak’a

Z książki “Jewish History, Jewish Religion” autorstwa Izraela Shahak’a:

“Judaizm nasycony  jest bardzo  głęboką  nienawiścią do chrześcijaństwa, połączoną  z  ignorancją.  To nastawienie  znacznie wzmogły  chrześcijań- skie prześladowania Żydów, jest jest ono w dużej mierze od nich niezależ- ne. W rzeczywistości sięga czasów, gdy chrześcijaństwo było wciąż słabe i prześladowane  (nie tylko przez Żydów)  i  podzielane  było  przez  Żydów, którzy nie tylko nie doznali krzywd ze strony chrześcijan, ale nawet otrzy- mywali od nich pomoc…”

“Wg Talmudu, Jezus został skazany wyrokiem właściwego  sądu rabinicz- nego za bałwochwalstwo, nakłanianie innych do bałwochwalstwa i pogar- dę wobec autorytetu rabinicznego. Wszystkie klasyczne źródła żydowskie, które wspominają  o tym wyroku,  z miłą chęcią biorą  za to odpowiedzial- ność: w talmudycznych zapiskach nie wspomina się nawet Rzymian…”

“Samo imię Jezus było dla Żydów symbolem wszystkiego,  co  ohydne  i  ta ludowa tradycja utrzymuje się do dziś. Ewangelie są jednakowo znienawi- dzone i nie zezwala się na ich cytowanie (a co dopiero nauczanie)  nawet w nowoczesnych szkołach izraelskich”

“Żydowskie dzieci są w rzeczy samej uczone praw, takich jak to, które na- kazuje każdemu Żydowi, za każdym razem gdy przechodzi  obok cmenta- rza, wypowiedzieć słowa błogosławieństwa, jeśli jest żydowski,  lecz prze- kląć matki zmarłych, jeśli nie jest żydowski… zwyczajem stało się spluwa nie na widok kościoła bądź krucyfiksu…”

Profesor Shahak zdawał raporty o tym, jak syjoniści publicznie i ceremonial- nie palili setki egzemplarzy Nowego Testamentu w Jeruzalem 23 marca 1980 roku.  Ich  niszczenie odbywało się pod  auspicjum Yad Le’akhim, żydowskiej organizacji  religijnej  finansowanej  przez  izraelskie  Ministerstwo  do spraw Religii.

Poniżej wyjątki z Talmudu:

“Tylko Żydzi są ludźmi. Poganie to zwierzęta”
“Morderstwo Goja na Goju lub Goja na Izraelicie będzie zawsze karane, jednak gdy Izraelita zamorduje Goja, nie będzie ukarany śmiercią”
“Jeśli Żyd chce czynić zło, to powinien udać się do miasta , w którym nie jest znany i tam czynić zło”
“Ciało Gojów jest jak ciało osłów, a ich potomstwo jest tyle warte co konie”
“Jeżeli poganin uderzy Żyda, to ma być zabity. Uderzyć Żyda to jak uderzyć Boga”
“Jeżeli Żyd znajdzie przedmiot zagubiony przez poganina, to nie musi on być zwrócony”
“Żyd może zatrzymać przedmioty skradzione poganinowi”
“Goje są poza ochroną prawa i Bóg wystawił ich nie pieniądze Izraelowi”
“Żydzi mogą użyć kłamstw by oszukać pogan”
“Wszystkie dzieci Gojów są zwierzętami”

____________________________________

szymon klucznik pisze: 2013/07/25
Za; „Antysemityzm” i antysemityzm « Pelagius Asturiensis: http://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2013/07/25/antysemityzm-i-antysemityzm/#more-2759
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, JUDAIZM - ŻYDZI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.