“Forbes”: co się stało z pieniędzmi odzyskanymi przez gminy żydowskie?

Co to są prawdziwi Żydzi? A np. tacy jak ten:„*

Miliony złotych, które Żydzi odzyskali od państwa polskiego za mienie utraco ne w trakcie II wojny światowej,  nie zostały przeznaczone na  utrzymanie ży- dowskiego dziedzictwa – twierdzi magazyn “Forbes”.

“Forbes” informuje, że pieniądze za sprzedaż odzyskanych majątków  “roze- szły  się w hermetycznym środowisku  Związku Wyznaniowych Gmin Żydow- skich i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego”.

Ile odzyskały gminy żydowskie?

Magazyn dotarł do niepublikowanych restytucyjnych zestawień Związku Gmin, prowadzonych przez tę organizację w latach 1997-2009.

Według wyceny  z  zestawień ZGWŻ  wartość  tych nieruchomości przekracza 205 mln  złotych.  Do  końca  lipca 2013 roku  Komisja Regulacyjna  przyznała również żydowskim  organizacjom  wyznaniowym 82 mln zł w ramach rekom- pensat i odszkodowań za mienie,  którego nie udało się oddać w naturze.  Nie jest jednak w żaden sposób ustalić, ile nieruchomości gminy żydowskie  odzy- skały w latach 2010–2013.

Z raportu ZGWŻ wynika, że żydowskie gminy wyprzedały do 2009 roku nieru- chomości  za  ponad 40 mln złotych.  Piotr Kadlčik,  szef Gminy Żydowskiej w Warszawie, zapewnia, że restytucyjne pieniądze przeznaczane są na renowa- cję innych obiektów, takich jak na przykład Jesziwa w Lublinie, oraz na utrzy manie cmentarzy i potrzeby gmin.

Gdzie trafiły pieniądze?

“Forbes”  podaje,  że  300 tys. zł  trafiło  na  przykład  do  Lubelskiej  Fundacji Chrońmy Cmentarze Żydowskie  w  Lublinie,  której prezesem jest  Piotr Kadl- čik. Miały być przeznaczone na utrzymanie lubelskich kirkutów. Ślad po dota cji zaginął, zaś cmentarze pozostały zaniedbane.

Magazyn opisuje  “zaawansowane metody drenażu majątku oddanego  gmi- nom żydowskim”. “Forbes” twierdzi, że pierwsza faza polegała na składaniu wniosków  do  Komisji  Regulacyjnej.  Przygotowywały  je  kancelarie  prawne, które brały po  ok. 500 zł  za jeden dokument. Zawodowi prawnicy byli jednak odsuwani,  gdy  proces  wkraczał  w  drugą  fazę, czyli mediacje przed Komisją Regulacyjną.

Do tych działań zarząd  ZGWŻ  wyznaczał swoich ludzi, którym płacił  znacz- nie  więcej  – 1 proc.  wartości odzyskanego mienia. W zamkniętym kręgu me- diatorów  znaleźli się m.in.  Piotr Rytka-Zandberg,  ekspert ds. restytucji mie- nia w ZGWŻ, Michał Samet, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku, i Alicja Kobus, przewodnicząca poznańskiej filii ZGWŻ. Wszyscy przy okazji we władzach Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Polscy Żydzi czują się bezsilni?

“Forbes” podkreśla także, że

w tej zamkniętej enklawie szefów żydowskich organizacji prawdziwych Żydów jest jak na lekarstwo. Większość to konwertyci, czyli osoby, które przeszły na judaizm”. [Co to są „prawdziwi Żydzi”???  Przecież  o  praw- dziwych Polakach nie wolno nawet wspomnieć bez narażania się na za- rzuty rasizmu i ksenofobii. – admin]

Magazyn cytuje także, co napisał “Jewish Times”:

“Kiedy uruchomiono proces restytucji mienia żydowskiego w 1997 roku, przypadkowi ludzie tworzyli grupy, nazywając siebie gminami żydow skimi po to tylko, aby móc rościć sobie prawo do żydowskiego mienia”.

“Forbes” pisze, że polskie urzędy

“nie mają odwagi zabrać się za ten drażliwy problem w obawie posądze nia o antysemityzm”, a “polscy Żydzi, bojący się swoich liderów w USA i Izraelu, czują się bezsilni, bo wmówiono im, że skandal wywoła antyse-mickie rozruchy”

“Łączą ich ogromne pieniądze”

“Nasi współcześni przywódcy, niezmiennie obojętni na nasz los, wydają się zdecydowani  na  likwidację kruchych pozostałości  po największej  i kwitnącej społeczności żydowskiej na świecie” – pisze Seweryn Aszkena- zy, prezes stowarzyszenia Beit Warszawa, w magazynie “Forbes”.

Aszkenazy  wymienia osoby,  które  “uzurpują sobie prawa”  do  dziedzictwa Żydów.  To:  Michael Schudrich,  Piotr Kadlčik,  Andrzej Zozula, Piotr Rytka-Zandberg, Alicja Kobus, Monika Krawczyk i Tadeusz Jakubowicz.

“Tym, co łączy wszystkich tych ludzi, są pieniądze,  ogromne pieniądze, niedostępne dla przeciętnego polskiego Żyda borykającego się z codzien nością, potrzebującego być może funduszy na dentystę lub ciepłe  ubra- nie na zimę” – twierdzi Aszkenazy.

Więcej: 
Kadisz za milion dolarów                                                                                                            Kim są nasi przywódcy?

http://wiadomosci.wp.pl/

* Film za: KOMENTARZE: 25godzina powiedział/a

Za; http://marucha.wordpress.com/2013/08/31/forbes-co-sie-stalo-z-pieniedzmi-odzyskanymi-przez-gminy-zydowskie/
Ten wpis został opublikowany w kategorii FILMY - MUZYKA, HISTORIA WSPÓLCZESNA, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, Roszczenia żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.