Dlaczego Kaczyński musiał zginąć, czyli jak Obama sprzedał Polskę; – Pakt Obama- Putin 17 września 2009

TO DOBRY KOSZERNY GESZEFT JAK POWIADAJĄ  …..

Każdy internauta dotrze do informacji, które same narzucają wnioski w spra wie smoleńskiej. Niniejsze krótkie opracowanie to syntetyczna analiza która pozwoli niezorientowanym na własną ocenę zdarzeń. Wszystkie drogi prowa dzą do Gruzji, Armenii, Kazachstanu, Teheranu, konfliktu w Syrii, konfliktu arabsko-żydowskiego i dążeń elit żydowskich do utworzenia państwa żydow skiego  w  obszarze Polski  pomniejszonym  o ziemie jakie mają być zwrócone Niemcom ( Pomorze, Śląsk, Mazury podzielone na część niemiecką i rosyjską ). 

Lech Kaczyński prowadził bardzo aktywną politykę scalającą małe państwa Bałtyckie, Gruzję, Armenię, Kazachstan, Słowację, Bułgarię i Polskę. W stra- tegii amerykańskiej to była strefa grodząca, strefa aktywnej dyplomacji ogra niczającej imperializm rosyjski i jego dominację w tej strefie.

Amerykańscy stratedzy od dawna zapowiadali eskalację konfliktu żydowsko –  arabskiego  i  destabilizację regionu przez fundamentalistów w Iraku, Ira- nie, Afganistanie.  Kocioł  w  Afganistanie,  najazd na Irak,  to były ruchy wy- przedzające przed uformowaniem się silnej koalicji talibów i arabskich orto doksów zdolnej do ataku na Arabię Saudyjską i Izrael.

Nie wymieniam tu Pakistanu,  bo  choć  jest  on pod kontrolą USA  to trudno przewidzieć jego zachowanie w wypadku sojuszu Iraku, Iranu, Afganistanu, Syrii, Egiptu. 

Od lat amerykańscy stratedzy uznawali że Gruzja ,  Armenia to strategiczne państwa w regionie. W ramach sojuszu NATO  Lech Kaczyński miał za zada- nie zasymilować te państwa, otoczyć je ochroną. Zadanie to wykonał wzoro- wo.

Pomarańczowa rewolucja wsparta przez Polskę Lecha Kaczyńskiego na Ukra inie wzmocniła sojusz Polski i Ukrainy, państw Bałtyckich, Słowacji i Bułgarii w sprawie walki o wolną Gruzję i Armenię.  Silnie popierali te dążenia Amery- kanie. Rosja świadoma planów ataku amerykanów na Iran postanowiła zaata kować Gruzję by otworzyć sobie drogę do pomocy Iranowi w konflikcie z Izrae lem i USA.  Wykorzystano konflikt w Osetii. Rosjanie nie zdawali sobie jednak sprawy że za tę akcję przyjdzie im słono zapłacić.

Lech Kaczyński wywiązując się z roli lojalnego sojusznika  NATO  wsparł Gru- zję dyplomatycznie i militarnie. Z rezerwy polskiego stanu zabezpieczenia na wypadek wojny przekazano Gruzinom rakiety GROM wraz z kodami do samo lotów rosyjskich. Rakiety te woziła właśnie ta Tutka, która spadła pod Smole-ńskiem.  Był to celowy zabieg bo Rosjanie nie mogli zestrzelić samolotu prezy-denta.  W  tym czasie  finansjera  USA i  Europy Zachodniej  w porozumieniu z Lechem Kaczyńskim  nakłoniła  biznes  zachodni do wycofania aktywów z Ro- sji.  Doszło do panicznej ucieczki kapitału.  Rubel  z dnia na dzień stracił pra- wie 100% wartości . Interweniował Centralny Bank Rosji wpompowując blisko 300 mld USA. 

W  Gruzji Gruzini strzelali do Rosjan  jak do kaczek dzięki rakietom  pozyska- nym od Lecha Kaczyńskiego.  Dopiero  przypadek  sprawił,  że Rosjanie  w jed- nym  zatrzymanych  wozów gruzińskich odkryli polskie rakiety.  Rosja dobita kryzysem w obawie przed niepokojami oraz pod presją międzynarodowej opi- nii wycofała się z Gruzji. I tak na koniec roku rubel stracił 50% wartości.

Rosja poniosła klęskę dyplomatyczną i ekonomiczną nie notowaną w jej ostatniej historii. 

Od tego momentu zaczęto w Rosji planować odzyskanie straconych pozycji i zemstę. 

Do władzy w USA dochodzi Obama ( z dużym udziałem środowisk żydowskich z USA i Rosji ) .  Środowiska żydowskie  z USA, przez Obamę, zmiękczają Rosję by ta poluzowała swoją politykę w Azji  i zagwarantowała stabilizację Izraelo- wi.

Pod  pretekstem  zakończenia  polityki multi – kulti ,  co  ogłasza Angela Mer- kel, USA i państwa zachodnie proponują Rosji , że  zdemokratyzują północną Afrykę i w tych państwach skumulują emigrację zarobkową. W rzeczywistości chodzi o zabezpieczenie zachodniej granicy Izraela i rozbicie antyizraelskiej koalicji dyktatorów korzystających ze wsparcia Moskwy.

Rosjanie doskonale wiedzą o co idzie gra. Domyślają się, że USA chce Syrii, że to wstęp do kontroli bliskiego wschodu,  że Amerykanie chcą chronić wschod- nią rubież Izraela i mieć otwartą drogę na Teheran.

Putin stawia warunek – poluzowanie polityki USA w Europie Środkowej. 

Dochodzi do porozumienia. W dniu 17 września 2009 roku zostaje podpi- sany pakt Obama- Putin, nowsza wersja paktu Ribbentrop-Mołotow. 

Data dobrana zostaje przez Obamę nieprzypadkowo.

Obama śmiejąc się w swoim stylu przypomniał Polakom datę ataku  ZSSR  na Polskę, której efektem był mord katyński. Obama  „sprzedaje”  Rosji Polskę w pakiecie wraz z Ukrainą i Europą Środkową.

Prezydent Lech Kaczyński  ostro sprzeciwia  się paktowi.  Polscy politycy,  do- wództwo wojskowe, hierarchowie Kościoła gwałtownie protestują. Zarzucając Obamie zdradę i unicestwienie sojuszu NATO.

Środowisko  żydowskie żądne odwetu na Polakach naciska  Obamę  by  zrobił „porządek”  z  Lechem Kaczyńskim  i  polskimi elitami.

W Afryce dochodzi do zainicjowanych przez USA, Anglię, Niemcy zmian w Al- gierii, Tunezji, Libii i Egipcie przy biernej postawie Rosjan.

Po  katastrofie  10 kwietnia  Rosja  rozbija  z  kolei  związek  państw stworzony przez  Lecha Kaczyńskiego.  Niszczy  “Pomarańcze”  na Ukrainie,  wprowadza tam  swojego Janukowycza ,  podporządkowuje  sobie Litwę ,  Łotwę ,  Estonię, Słowację , Bułgarię.

Amerykanie i Rosjanie ustalają nową strefę wpływów na granicy Rumunii. Putinowi jest potrzebny w Polsce spolegliwy rząd. 

Ludzie z PO korzystają z okazji .

Putin mami ich wielkimi zarobkami na wspólnych kontraktach obrotu gazem i ropą.  Do łask wracają znowu w Polsce ludzie filo-rosyjscy skupiający się wo- kół  Prezydenta Komorowskiego,  obrońcy  służb specjalnych PRL.  Tusk  idzie na ustępstwa gdzie tylko może, nord – stream, gaz, ropa, embargo żywności .

Realizacją paktu Obama – Putin jest rządu Tuska. 

Wchodzą do niego po połowie ludzie ze środowiska żydowskiego wspierające- go demokratów Obamy ( Appelbaum ) oraz reprezentanci wspierający Kreml.

Sikorski zostaje Ministrem Spraw Zagranicznych ( wspiera USA ),   Boni  ( ws- piera Rosję ) centralną postacią spraw publicznych, Rostowski ( wspiera USA ) Ministrem Finansów , Grabarczyk jako Minister Infrastruktury ( wspiera Ro sję ), za nimi cała grupa ludzi w służbach o sympatiach rosyjskich lub amery- kańskich.

To Sikorski z Tuskiem podrzucą  Unii Europejskiej „trupa”  w postaci  AC- TA  podczas  debaty  nad sprawami rybołówstwa – prezent elit zbliżonych do Obamy dla amerykańskich Koncernów przed wyborami prezydenckimi w USA Anno domini 2012. 

W media powstaje tandem,  Gazeta  –  ludzie  Obamy  związani  z  żydowskimi sympatykami demokratów, TVN 24  –  ludzie związani z rosyjskimi służbami..

Amerykanie nie chcą jednak odpuszczać TVN i Murdoch podchodzi do kupna stacji.  Ludzie  byłych służb PRL  nie wierzą jednak  amerykanom i wchodzą w układ z Francuzami. TVN przejmuje koncern Viviendi.  To z tego powodu  Ga- zeta z takim zaangażowaniem promuje środowisko żydowskie wywodzące się z komunistycznej elity lewicujących Żydów bliskich demokratom żydowskim. 

Rosja wraca na stracone pozycje. Putin znowu jest w grze.

Zachowanie Obamy w „sprawie polskiej”  potwierdza wątpliwości jakie zrodzi ły się po śledztwie szeryfa Arpaio. Z prowadzonego przez „najtwardszego sze- ryfa w USA” potężnego śledztwa wynika, że dokumenty ubezpieczeniowe i akt urodzenia Obamy zostały sfałszowane.  Fakty  te  opublikowały media amery- kańskie. 

Strach przed konsekwencjami tej publikacji zmroził nawet Fox News. Działa- nia szeryfa Arpaio mają coraz więcej zwolenników. Donald Trump publicznie ogłosił oszustwo Obamy. 

Jeśli komuś się wydaje że Mitt Romeny jest nadzieją Polaków to mogą się one okazać złudne. Romney  ma  niemieckie pochodzenie.  Elity niemieckie  liczą na jego wygraną.

Merkel coraz poważniej spogląda na Pomorze Zachodnie, Śląsk i część Mazur. 

Niemcy  są  skłonni  zgodzić  się wykroić  z Polski stosunkowo duży obszar na którym mogło by powstać państwo żydowskie pod warunkiem zwrotu  Pomo- rza, Śląska i części Mazur.  Zabiegi  dyplomatów  prowadzą  do unicestwienia Polski.

Pomimo propozycji holocaustu Polaków nie ma konsensusu w jaki sposób poz być się Polaków.

Ostatecznie zwycięża koncepcja nękania społeczeństwa bezradnym i sko- rumpowanym państwem i blokowanie zmian w Polsce.

„Brudną robotę” powierzono Żydom którzy mają „wysuszyć” populację Pola- ków.  Malejącą  liczebność  Polaków  mają  stopniowo  wypełniać imigranci z Izraela. 

W odpowiednim czasie ruszy wielka kampania propagandowa uzasadniająca zmiany terytorialne Polski i jej zajęcie przez Niemcy i Rosję.

Nie jest wykluczone, że Żydom powierzona zostanie  także część Ukrainy, gdyż już teraz Rosjanie podzielili Ukrainę na część Rosyjską ( Donbas ) i zachodnią, jaka może wejść w granice państwa żydowskiego w zamian za niemiecki Śląsk, Pomorze i cześć Mazur.

Zaborcy zaproponują Polakom zmianę obywatelstwa i pozostanie na swoich ziemiach w zamian za rezygnację z polskości, języka i tradycji. 

Oporni ulokowani zostaną w obozach koncentracyjnych .

za:http://edgier25.wordpress.com/2012/05/25/jak-obama-sprzedal-polske-to-nie-ulega-kwestii-artykul-godny-polecenia/
Za; http://www.aferyprawa.eu/Polityka/Dlaczego-Kaczynski-musial-zginac-czyli-jak-Obama-sprzedal-Polske – 02-11-2012
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii HISTORIA WSPÓLCZESNA, III Wojna Światowa?, ISLAM, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, POLITYKA, POLSKA, POlska w likwidacji, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, UNIA EUROPEJSKA, USA, Wojna informacyjna - dezinformacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.