„Rocznica podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow nie powinna być przypominana, bo… podważa tragedię m.in. Żydów” – wyp. byłego szefa Centrum Badań nad Antysemityzmem w Berlinie Wolfganga Benza znieważająca pamięć milionów ofiar ludzkich

Kontrowersyjna wypowiedź b. szefa Centrum Badań nad Holokaustem: „Rocznica podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow nie powinna być przypominana, bo… podważa tragedię m.in. Żydów” – Sławomir Sieradzki

fot. youtube.pl

Niemal zupełnie bez echa przeszła ostra krytyka jaka spotkała  dzisiejszy Eu- ropejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu ze strony prof. Wolfganga Benza, byłego  szefa  Centrum Badań  nad  Antysemityzmem  w  Berlinie. 

Jego zdaniem dzień ten nie powinien być obchodzony, gdyż… niepotrzebnie zrównuje ofiary niemieckiego nazizmu i stalinizmu.

Wolfgang Benz (2013) //de.wikipedia.org

Tę kontrowersyjną i krzywdzącą  tezę  dla  pamięci ofiar sowieckiego terroru Benz wygłosił na łamach berlińskiego „Tagesspiegel” w przeddzień Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dzień ten ma skromną oprawę.

Uchwalony przez  Parlament Europejski  w  2008 r.  po intensywnym,  wieloletnim lobbingu głównie emigrantów z państw bałtyckich w  Stanach  Zjednoczonych,  jest  oficjalnym  świętem  jedynie  w  Szwecji.

W Niemczech składane są kwiaty i znicze oraz zapada minuta ciszy przed Pomnikiem Ofiar Stalinizmu na Steinplatz w Berlinie Charlottenburg-Wilmersdorf.

W pozostałych krajach Europy Zachodniej jest w tym dniu cisza.

A jednak  prof. Benz ma pretensję,  że w ogóle  w  świadomości  Europejczyków istnieje  23 sierpnia.  Dlaczego? Bo według prof. Benza nie  ma  on  nic  wspól- nego z holokaustem oraz zagładą Sinti i Roma.

Niesprecyzowane wspomnienie,  jakie ten 23 sierpnia symbolizuje, niwe- luje  różnice  między  narodowosocjalistycznymi dążeniami  a  komunis- tycznym  terrorem  i  tym  samym  marginalizuje  zarówno mordowanie Żydów jak i ludobójstwo na Sinti i Roma

– napisał prof. Benz.

Dalej oczywiście ten historyk rozwinął swoją myśl, która sprowadza się mniej więcej do tego, że

Stalin nie mordował z przyczyn… rasowych, etnicznych czy religijnych.

O tym, że jest to wierutna bzdura świadczą bezimienne mogiły kryjące choćby szczątki Polaków wymordowanych podczas czystek  etnicznych  już  w  latach 30. tylko i wyłącznie ze względu na swe pochodzenie,  bowiem byli to  z  reguły prości, ubodzy chłopi m.in. z okolic Kamieńca Podolskiego.

Stalin  mordował  także z przyczyn rasowych,  etnicznych,  ale nie zadeklaro- wał tego nigdy z przyczyn oczywistych – zaprzeczyłby ideologii komunistycz- nej,  która sankcjonowała  przemoc  „jedynie”  na tle klasowym.

Poza tym Stalin nie mógł pozwolić sobie na wymordowanie ludów, które nie- nawidził, z prostego powodu –  nie miałby kto pracować na chwałę  Związku Sowieckiego. Tolerował je więc, ale kazał anihilować wyższe warstwy społecz ne.

Widocznie więc ten brak deklaracji Stalina o  „wrogach rasowych”  wystarcza prof. Benzowi  do  znieważania  pamięci  milionów  ofiar ludzkich,  które były możliwe dzięki Paktowi R-M z 23 sierpnia 1939 r.

Stalin nienawidził także Żydów, o czym świadczą jego sugestie już po podzia- le Europy Środkowej i Wschodniej, że może pomóc Hitlerowi w „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”.  Przed  podpisaniem  Paktu Stalin wymienił ministra spraw zagranicznych Litwinowa na Mołotowa tylko dlatego, aby nie zmuszać niemieckich decydentów do ewentualnego podawania ręki  Litwino- wowi, którego prawdziwe nazwisko brzmiało:  Meir Henoch Mojszewicz  Wal- lach-Finkelstein. [ A Stalina? – Ioseb Besarionis Dze Dżughaszwili, Koba; Stalin to pseudonim – przyp. emjot]

Prof. Benz posługuje się też myślą, która widocznie jest cechą wspólną lewicy europejskiej, że coś jest… polityczne.

Obchodzenie  dnia  23 sierpnia  jest  sprawą  polityczną  i  także  z  tego powodu  powinno  się  przestać  tym dniem  zajmować,  bo  to  podważa tragedię holokaustu.

________________________

Sławomir Sieradzki

CZYTAJ W ORYGINALE TEKST PROF. WOLFGANGA BENZA.

Portret: Sławomir Sieradzki Sławomir Sieradzki

Dziennikarz. Publikował m. in. w „Życiu” i „Wprost”. Okładka ilustrująca jeden z jego artykułów była prezentowana w „Deutsches Historisches Museum” w Berlinie. Współzarządzał z Wojciechem Sumlińskim regionalnym „Tygodnikiem Podlaskim”.

23 sierpnia 2013
Za; http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-slawomira-sieradzkiego/60915-kontrowersyjna-wypowiedz-b-szefa-centrum-badan-nad-holokaustem-rocznica-podpisania-paktu-ribbentrop-molotow-nie-powinna-byc-przypominana-bo-podwaza-tragedie-min-zydow
Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, HISTORIA EUROPY, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, Holokaust, II Wojna Światowa, IV Rozbiór Polski, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, NIEMIECKI HITLERYZM, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Roszczenia żydowskie, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie niemieckie w Polsce, Zbrodnie sowieckie, Zbrodnie żydowskie, Żołnierze Wyklęci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.