OJCZYZNO MOJA – Niezwykle aktualne słowa kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski

1. Państwo liberalne

W  pojęciu  liberalnym państwo  nie  uznaje  Boga, nie liczy się z  Nim  pod żadnym względem, nie przyjmuje Jego praw etycznych, nie zważa na Jego religię, czyli jest zasadniczo bezwyznaniowe.

Zwykle posuwa się dalej, staje się bezbożne… wykreśla Boga z Konstytucji, ruguje ze szkoły, wyrzuca z ustawodawstwa, a nawet…   kult  Jego  i wiarę prześladuje.

2. Modlitwa

Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźnie go i Różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używa jąc odniesie zwycięstwo – jest Różaniec.

On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody bę- dą karane za  swą  niewierność  względem  Boga.  Polska  będzie  pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem.

Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.

3. Upadek wiary i moralności

Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem szatana. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni, walka najdłuższa i najpowszechniejsza. Dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy.

Z jednej strony odbywa się zdobywczy pochód Królestwa Chrystusowego, z drugiej zaś strony ciąży nad światem łapa szatana, tak zachłannie i perfid nie, jak to jeszcze nigdy nie bywało.

Nowoczesne pogaństwo, opętane jakby kultem demona,  odrzuciło  wszel- kie idee moralne, wymazało pojęcie człowieczeństwa. Upaja się wizją spo- łeczeństwa, w którym już nie rozbrzmiewa imię Boże, a w którym pojęcie religii i moralności chrześcijańskiej są wytępione bezpowrotnie.

Wyniki tej rozgrywki pomiędzy państwem Bożym a państwem szatana nie nastręcza wątpliwości. Kościół ma zapewnione zwycięstwo:

“Bramy piekielne nie przemogą go” [Mt 16, 18].

Chodzi tylko o to, by każdy człowiek rzucił na szalę tego zwycięstwa zasłu gę swego moralnego czynu. Jeśli kto, to zwłaszcza my, kapłani Chrystusow cy, winniśmy w tej decydującej walce stanąć w pierwszych szeregach. Od nas zależy, by godzinę triumfu przyśpieszyć. Każdy z nas w tym boju ma wyznaczone stanowisko.

Kto na wyznaczonym swoim posterunku nie daje z siebie wszystkiego, jest zdrajcą sprawy Bożej i naraża na niebezpieczeństwo innych. Kto zaś z tej walki z wygodnictwa się usuwa, jest dezerterem z szeregów oficerskich Chrystusa.

4. Maryja zwycięży

Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo jeśli przyjdzie – będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny.

W tej walce, która się toczy między gromadą szatanów i Chrystusem, tych, którzy wierzą, że są wezwani, odwoła do nieba i będzie, jak chce sam Bóg. Walczcie z ufnością.

Pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy pracujcie… Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa.

Za; http://aniol-ave.blogspot.com/search/label/Prymas%20Hlond – 17 maja 2012
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, CHRYSTUS KRÓL - INTRONIZACJA, EDUKACJA, HISTORIA POLSKI, kard. August Hlond, KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE, N.M.P. KRÓLOWA POLSKI, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, WIARA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.