POKiN w obronie dobrego imienia AK – „LIST PROTESTACYJNY”

Polskie Państwo Podziemne_Flaga_PPP.svg_pl.wikipedia.org

POKiN w obronie dobrego imienia AK

Prezydent RP Bronisław Komorowski
Premier Rządu RP Donald Tusk
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak
 

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie jest oburzone faktem emisji w mającej pełnić misję publiczną  Telewizji  Pols- kiej niemieckiego  serialu  pt.  „Nasze matki, nasi ojcowie”,  który  zakłamuje historię II wojny światowej,  znieważa  pamięć  i honor żołnierzy Armii Krajo- wej oraz stara się oczyścić Niemców z dokonywanych przez nich zbrodni.

My, najstarsi członkowie POKiN, dobrze pamiętamy, że armia niemiecka od pierwszego dnia wojny 1939 roku prowadziła działania wojenne z pogardą dla konwencji międzynarodowych, a żołnierze Wehrmachtu dopuszczali się licznych mordów i innych przestępstw na jeńcach wojennych i bezbronnej ludności cywilnej.

To się nie zaczęło nagle w 1941 roku, jak wynika z serialu.

Obozy koncentracyjne, ustawy norymberskie, „noc kryształowa” połączone z mordowaniem Żydów, grabieżą mienia, paleniem synagog, deportacjami – to wszystko działo się w Niemczech w latach 1933-39.

Tymczasem postacie młodych Niemców z Wehrmachtu są w serialu przed stawione  nader  szlachetnie,  jakby niczego  nie  wiedzieli  o  zbrodniach  państwa, któremu wierni służyli.

Dopiero na wojnie zauważają jakieś problemy, ale nikną one w stosunku do wymyślonych przez reżysera i niemieckich konsultantów historycznych win Polaków.

Dlatego właśnie ten serial jest wielkim kłamstwem i niezręczną próbą napisania w 2013 roku historii na nowo, w dodatku zafałszowanej.

Za pieniądze rządu niemieckiego telewizja  publiczna  ZDF  nakręciła  serial, który ma winę za holocaust przenieść na Polaków, w szczególności na Armię Krajową, chociaż ta podejmowała ogromne wysiłki – za cenę życia wielu żoł nierzy – aby uratować od zagłady jak najwięcej Żydów.

Nasze matki, nasi ojcowie” są znakomitym przykładem na to, że propagan da w stylu Goebbelsa nadal ma się w Niemczech bardzo dobrze. Tak właśnie obecne państwo niemieckie prowadzi swoją politykę  historyczną,  a  władze Telewizji Polskiej przyjmują to w sposób, jaki można określić – odwołując się do czasów II wojny światowej – mianem kolaboranckiego.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej już potępił ten film, pisząc:

„My, ostatni żyjący żołnierze podziemnego wojska w okupowanej Polsce, wyrażamy  zdecydowany  protest  wobec  ewidentnych   fałszerstw  pod adresem żołnierzy AK w wyemitowanym w  marcu  br.  przez  niemiecką telewizję państwową ZDF trzyodcinkowym filmie fabularnym pt. »Unse re Mütter, Unsere Väter« (»Nasze matki, nasi ojcowie«), który obraża dobre imię Żołnierzy Armii Krajowej, poczucie godności narodowej i honor żołnierski”.

W tej sytuacji nasze Porozumienie oczekuje dymisji prezesa TVP Juliusza Bra una i innych osób, które podjęły decyzję zakupu prawa do emisji tego propa- gandowego, niemieckiego filmu.

Równocześnie oczekujemy pełnej odpowiedzi w trybie informacji publicznej na następujące pytania:

– kto we władzach TVP podjął decyzję o zakupie i emisji tego filmu i ile zapłacono z pieniędzy podatników za te kłamstwa?

– czy misja publiczna TVP polega na obrażaniu Polaków i ich pamięci narodowej oraz służeniu interesom niemieckim?

– dlaczego Szanowni Adresaci widząc antypolskie działania prezesa Juliusza Brauna nie zdymisjonowali go?

Oczekujemy na takie odpowiedzi, które pozwolą poważnie i rzeczowo zastano wić się nad modelem funkcjonowania mediów publicznych, aby więcej nie do- puścić do szkalowania Armii Krajowej i Narodu Polskiego.

Ludzie odpowiedzialni za wydanie ogromnej kwoty na zakup tego podłe- go, pełnego kłamstw serialu, który narusza nasz interes narodowy, przed-stawiając Polaków jako antysemitów, muszą być zwolnieni z pracy w TVP natychmiast. Dla głupców i kłamców ocierających się o zdradę racji stanu nie powinno być bowiem miejsca w Telewizji Polskiej i we władzach państwowych.

Kraków, 21 czerwca 2013

Przewodniczący Porozumienia

Edward Wilhelm Jankowski

_____________________________

Józef Wieczorek, pt., 21/06/2013

Za; http://blogmedia24.pl/node/63854
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, ARMIA KRAJOWA, EDUKACJA, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, II Wojna Światowa, III RP, Niemcy, NIEMIECKI HITLERYZM, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PO, PROTESTY, Roszczenia niemieckie, Zbrodnie niemieckie w Polsce. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.