Propaganda historyczna obiega świat – Jutro w TVP1 zostanie wyemitowany pierwszy odcinek emisji trzyczęściowego niemieckiego serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”. Będzie wyświetlany także w innych krajach

zdjecieZ Dariuszem Piontkowskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, nauczycielem historii, rozmawia Izabela Kozłowska

Jutro w TVP1 zostanie wyemitowany pierwszy odcinek emisji trzyczęściowego niemieckiego serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”. Będzie on wyświetlany także w innych krajach. Mamy do czynienia z kolejnym elementem propagandy historycznej prowadzonej przez Niemców?

– Dokładnie tak. Od kilkudziesięciu lat widzimy niemiecką, systematycz ną politykę historyczną. Jej podstawowym celem jest wyeliminowanie ze świadomości międzynarodowej opinii publicznej faktu, że to Niemcy byli jedynymi odpowiedzialnymi za okrucieństwa II wojny światowej.

Ta polityka ma  za  zadanie  pokazanie  „ludzkiej twarzy”  Niemców   –  takich samych ofiar II wojny światowej jak pozostałe narody. Co więcej, prowadzona od lat polityka ma pokazać, że głównymi winnymi tego dramatu są naziści – niejako beznarodowi.

Natomiast współwinni bestialskich mordów, okrucieństw były narody Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim Polacy.

Taka niemiecka polityka historyczna nakłada się na zbliżoną działalność niektórych środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych.

W Polsce najbardziej znanym reprezentantem  tych  środowisk  jest  Jan Gross, który wprost całą winę za okrucieństwo II wojny światowej zrzuca na Polaków. Tym samym z różnych frontów płynie do międzynarodowej opinii publicznej informacja o nowych, rzekomo winnych dramatu milionów ludzi.

Polityce oszczerstw kierowanych wobec Polaków można zapobiec?

– Pragnę zauważyć, że siana w świecie propaganda idzie w parze z całko witą biernością polskiego rządu, który nie robi nic, by pokazywać fakty i ujawniać kłamstwo.

W tej sytuacji dziwi takie zachowanie rządu Donalda Tuska. Jego gabinet nie próbuje na arenie międzynarodowej przedstawiać naszego punktu wi dzenia, pokazywać, iż Polacy również są ofiarami II wojny światowej.

Ponadto nie reaguje na zarzuty antysemityzmu, które są oszczerstwem dla nas. Wystarczy wspomnieć osoby takie jak Irena Sendlerowa czy rot mistrz Witold Pilecki. To polscy bohaterowie, którzy pomagali ludności żydowskiej.

Wśród nagrodzonych medalem pomagającym Żydom w czasie tego konfli ktu jest zdecydowanie najwięcej, ale społeczność międzynarodowa o tym nie wie.

Musimy aktywnie działać na rzecz poprawy naszego wizerunku w świecie, w tym także w kontekście propagandy oczerniającej Polaków i obwiniają cej niesłusznie naszych rodaków za okrucieństwa  II wojny  światowej.  Z drugiej strony coraz silniejsza staje się opinia o nas, że jesteśmy antysemi tami.

Tymczasem nasz rząd nie robi nic, by ten fałszywy wizerunek zmienić.

Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, nakazywał propagowa nie książki ukazującej postawy antysemickie wśród Polaków  w  czasie  II wojny światowej. Działanie to jest kompletnym nieporozumieniem i anty państwowym.

Polski rząd zamiast prowadzić aktywną politykę historyczną przyjmuje wersję propagandową niekorzystną dla naszego Narodu i państwa.

Ogromną popularnością wśród Polaków cieszy się serial „Czas honoru” emi towany w TVP. Władze TVP na jednym z posiedzeń sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu ubolewały nad znacznymi kosztami produkcji tego serialu…

– „Czas honoru” jest pozytywnym wyjątkiem w ostatniej działalności pol skiej telewizji. Serial ten pokazuje, że Polacy chętnie oglądają seriale his toryczne, wbrew temu, co mówią władze TVP.

Mamy wspaniały przykład, że warto inwestować w taką produkcję, która nie tylko obrazuje wydarzenia historyczne, ale także uczy.

Filmy fabularne, seriale zdecydowanie szybciej i lepiej docierają do maso wej widowni niż książki historyczne, naukowe, a nawet filmy dokumental ne mające mniejszą oglądalność.

Nie brakuje polskich filmów na wysokim poziomie, które mogłyby pokazy wać historię taką, jaka ona była. Zamiast ich produkcji i promocji w kraju i na arenie międzynarodowej mamy do czynienia z kupowaniem propa- gandowego filmu obrazującego „wybieloną” niemiecką wersję wydarzeń historycznych.

Dziękuję za rozmowę.

Izabela Kozłowska

foto/arch./-
Za; http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/35940,propaganda-historyczna-obiega-swiat.html – Poniedziałek, 17 czerwca 2013
  • KOMENTARZ emjot

Osobiście nic nie słyszałam o oficjalnym proteście PiS.

Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, EDUKACJA, FILMY - MUZYKA, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, Holokaust, II Wojna Światowa, III RP, JUDAIZM - ŻYDZI, Niemcy, NIEMIECKI HITLERYZM, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.