Polski historyk ośmiela się mówić prawdę: zostaje wyrzucony i może zostać uwięziony! – David Duke.

źródło: http://www.davidduke.com/?p=39836

http://polskawalczacastopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2013/06/jewish-police-action-warsaw.jpg […] żydowska policja przeprowadza akcję przeciwdziałania przestępczości, w żydowskiej części Warszawy.

Cały ciężar nacisku żydowskiego lobby syjonistycznego został obrócony przeciw polskiemu historykowi, prof. Krzysztofowi Jasiewiczowi za to, że miał odwagę ujawnić pewne prawdziwe aspekty dotyczące zaangażowania żydowskich ekstremistów w zbrodnie wojenne w czasie II wojny światowej.

Profesor Jasiewicz, 61 lat, został wyrzucony ze stanowiska szefa Zakładu Analiz Problemów Wschodnich w Polskiej Akademii Nauk  w wyniku  presji zwyczajnych żydowskich organizacji ekstremistycznych,  w  tym  “Centrum Szymona Wiesenthala,” ambasadora izrahella w Polsce oraz innych, którzy “zażądali podjęcia działań”.[…]

W odpowiedzi na żydowski nacisk, prokuratura Miasta Stołecznego War- szawy wszczęła śledztwo w sprawie uwag i przygotowuje zarzuty w sprawie “mowy nienawiści” oraz “obrazy społeczności żydowskiej”. Jeżeli zostanie uznany winnym, grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Proszę sobie wyobrazić, że jeden z najbardziej szanowanych naukowców w Eu ropie stanął przed groźbą pójścia do więzienia za to, że po prostu wyraził swo ją historyczną opinię. Po  raz kolejny  twierdzenie  bez  pokrycia,  że  rzekomo szanujemy wolność słowa na Zachodzie okazuje się być pustosłowiem.  Mamy wolność wypowiedzi na każdy  temat,  tylko nie  możemy mówić  nic  ważnego na  temat  syjonistycznej  agendy.  Mówiąc prościej, nie mamy wolności  słowa wobec spraw, jakich nie lubią ​​żydowscy ekstremiści.

„Zbrodnią” profesora Jasiewicza było po prostu to, co powiedział  w  artykule w czasopiśmie Focus, że niektórzy żydzi wzięli aktywny udział w mordowaniu żydów w czasie II wojny światowej, podobnie jak niektórzy Polacy.

W artykule, zatytułowanym “Czy żydzi są sami sobie winni?”, ukazały się cy- taty profesora Jasiewicza, że

“Owe żydowskie bzdury i dane wzięte z sufitu o żydach zamordowanych głównie przez polskich chłopów to właśnie projekcja zmierzająca do ukrycia największej żydowskiej tajemnicy: Otóż skala niemieckiej zbrod ni była możliwa nie dzięki temu, “co się działo na obrzeżach zagłady”, lecz tylko dzięki aktywnemu udziałowi żydów w procesie mordowania swojego narodu”.

(…) wypowiedzi profesora w cytatach, jakie były już wielokrotnie publiko wane na polskich stronach. Wiemy również, że oprócz odważnych uwag, prof. Jasiewicz powtarza niestety wiele mitów holokitu, jak np. komory gazowe. Nazywa też zbrodnię niemiecką w Jedwabnem, zbrodnią miejsco wych Polaków, co jest absolutnie niedopuszczalnym kłamstwem i obelgą dla pamięci mieszkańców Jedwabnego. Dlatego tę część pominięto.

Wróg publiczny numer jeden” w tygodniku „Do Rzeczy” nr 18/08.

W kolejnym wywiadzie dla Do Rzeczy* o kontrowersjach, jakie rozgorzały po opublikowaniu tych uwag, profesor Jasiewicz dodał, że

“żydzi oskarżają nas [Polaków] o wszystko, co najgorsze; są agresywni i aroganccy wobec nas. Nasza rola w tym dialogu jest ograniczona do przeprosin”.

(* mowa o  „Wróg publiczny numer jeden” w tygodniku „Do Rzeczy” nr 18/2013. – przypis)

Obiektywna analiza jego wypowiedzi stawia takie wnioski:

1. Nigdzie profesor Jasiewicz nie zaprzeczył holokau$towi, lub stwierdził, że żydzi nie zginęli;

2. Twierdzenie profesora Jasiewicza, że żydzi uczestniczyli w działaniach policyjnych wobec innych żydów, podczas okupacji nazistów, jest w pełni dokładne i rzetelne. Te żydowskie jednostki policyjne były oficjalnie znane jako “żydowska policja porządkowa”.

W Warszawie, na przykład, było 2000 członków w policji żydowskiej. Na pewno jest uzasadnionym argument historyczny, że w getcie warszaws- kim policja żydowska była o wiele bardziej odpowiedzialna za żydowskie straty niż Polacy.

Niemiecki żołnierz pozuje w Warszawie, podczas gdy żydowski policjant Order ( odwrócił się tyłem, ale opaskę ma na sobie); Żydzi oczekują przejścia do żydowskiej części Warszawy).

Romek Kaliski, członek żydowskiej policji w Łodzi, ma zapewniony dobry wgląd – opaska i mundur noszone przez żydowskich policjantów porządkowych.

żydowscy policjanci eskortują dwóch żydowskich młodzieńców, właśnie aresztowanych za drobne przestępstwa w Warszawie.

Szef policji żydowskiej w Warszawie Adam Czerniaków, podczas apelu żydowskich policjantów. otrzymujących przydział zadań

żydowska policja przeprowadza akcję przeciwdziałania przestępczości, w żydowskiej części Warszawy.

Jewish-police-now-duty-Lodz

Jewish Police wykonuje zamówienia wyznaczone przez hitlerowców; policja żydowska nie była używana tylko w celu utrzymania prawa i porządku. To zdjęcie pokazuje żydowską policję wykonującą na służbie policyjnej odśnieżania w Łodzi.

Członkowie żydowskiej policji porządkowej w Łodzi pozują do zdjęcia grupowego.

3. Twierdzenie profesora Jasiewicza, że ataki Polaków na żydów były mo tywowane żydowskim postępowaniem jest również doskonale prawdziwe, tak samo, jak ich wiodąca rola w morderczej NKWD i sowieckiej tajnej po licji, które zabiły bardzo wielu Polaków, którzy dostali się w łapy sowiec kiej władzy.

Więc dlaczego Profesor Jasiewicz jest w ogóle prześladowany?

Odpowiedź znajduje się w typowej dla żydowskich ekstremistów taktyce silnej ręki wobec czegokolwiek lub kogokolwiek, kto odważy się powiedzieć prawdę.

Zamiast próbować obalić podane przez profesora Jasiewicza fakty – czego zrobić nie potrafią – żydowscy rasiści będą jedynie wrzeszczeć:

“antysemityzm” i “holocau$t”, aby domagać się podjęcia działań.

Ten stan rzeczy dowodzi dwóch spraw:

1. żydowscy rasiści są wrogami prawdy historycznej, w rzeczywistości są może nawet jej śmiertelnymi wrogami, gdyż zawsze będą naginać historię, aby dostosować ją do swej aktualnie forsowanej agendy.

2. zasięg władzy żydowskich ekstremistów jest daleko idący, lecz dzięki internetowi, ich kłamstwa i dwulicowość może być w końcu wyjawiona przed całym światem.                                                                                                      

Coraz więcej ludzi mających kręgosłup i pozycję zaczyna się im przeciw stawiać. Należy również powiedzieć, że liczba odważnych żydów też roś nie, którzy mają śmiałość powiedzieć prawdę na temat żydowskiego eks- tremizmu, który wyzyskuje inne narody, a ostatecznie szkodzi także na rodowi żydowskiemu.                                                                                                      

Na przykład, są już żydowscy historycy, którzy ujawniają ciekawe związki między syjonistami i narodowym socjalizmem.                                                    

Duże organizacje syjonistyczne wspierały politykę narodowosocjalistycz ną w Niemczech, aby osiągnąć swoje cele syjonistyczne, choć narodowi socjaliści ostatecznie stanęli po stronie Palestyńczyków w opozycji do państwa syjonistycznego.

__________________________________________

Ps. W treści oryginalnego artykułu wiele zdjęć archiwalnych o żydowskiej zbrodniczej policji. Media alternatywne nie milczą na temat spraw polskich również. W tym wypadku podziękowania należą się dr Duke.

Zdjęcia archiwalnye o żydowskiej zbrodniczej policji.- źródło: http://www. davidduke.com/?p=39836

Za; http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2013/06/14/polski-historyk-osmiela-sie-mowic-prawde-zostaje-wyrzucony-i-moze-zostac-uwieziony/
Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, HISTORIA POLSKI, Holokaust, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, ŁAMANIE PRAWA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.