Czy to żołnierze podziemia? Mogiły odkryte w Sobiborze – Adam Białous

zdjecieProkuratura Rejonowa we Włodawie wszczęła śledztwo, którego wyniki mają dać odpowiedź na pytanie, czy w trzech mogiłach odkrytych w Sobiborze spoczywają szczątki ofiar NKWD lub UB.

Śledztwo wszczęto zaledwie kilka dni temu.

– Dochodzenie to prowadzimy w związku z odkryciem przez archeolo gów na terenie nazistowskiego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze siedmiu  kompletnych  szkieletów  ludzkich  – powiedziała  „Naszemu Dziennikowi” prokurator Beata Syk-Jankowska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

– Ogólnie śledztwo jest prowadzone w sprawie ustalenia okoliczności, w jakich zginęli pochowani w mogiłach, bowiem m.in. ślady postrzałów w potylicę, jakie noszą czaszki, nie pozwalają na jednoznaczne przypisa nie tej zbrodni niemieckim nazistom –dodaje prokurator.

Tuż po odkryciu mogił na miejsce przyjechał zawiadomiony przez archeolo gów prokurator. Z jego wstępnych ustaleń wynikało, że znalezione szczątki mogły należeć do osób pogrzebanych w latach 40.  To,  ile  lat leżą  w ziemi, ustali biegły.

– Biegły antropolog ma za zadanie określić wiek kości. Później, po ba- daniach antropologicznych, prokuratura bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia badań DNA kości w celu ustalenia tożsamości siedmiu pochowanych w Sobiborze osób –  mówi prokurator Syk-Jankowska.

Wyniki badań biegłego mają być znane za miesiąc.

Jak ustalił „Nasz Dziennik”, tydzień po odnalezieniu dwóch mogił archeolo dzy zlokalizowali jeszcze trzecią, podobną, pojedynczą, szkieletową.

– Tę mogiłę odkryliśmy nieco później niż dwie poprzednie. Była oddalo na od nich o prawie 100 metrów. Był w niej jeden szkielet. To ciało pocho wano jakby z większym szacunkiem,  nie  tak  chaotycznie  jak  ciała  w dwóch innych mogiłach – powiedział nam Wojciech Mazurek, kierownik polskiej grupy archeologów międzynarodowego zespołu pracującego w Sobiborze.

– Osoba ta miała odstrzelony koniuszek palca. Ręce były złożone z tyłu, tak więc śmiertelny strzał mógł paść w plecy –dodaje.

Również ten szkielet jest już badany przez biegłego antropologa. W dwóch mogiłach, gdzie spoczywały kompletne szkielety (sześć szkieletów w jednej mogile i jeden pojedynczy pochówek), archeolodzy znaleźli również m.in. trzy pociski i szczątki ubrań, które wstępnie określili jako ubrania cywilne.

– Przedmioty znalezione w mogiłach, m.in. pociski, również na zlecenie prokuratury zostaną zbadane – zapewnia prokurator. Niektóre czaszki mają ślady strzału w potylicę.

– Kwestia śladów wejścia pocisku z tyłu czaszki również będzie zbadana przez biegłego – deklaruje rzecznik lubelskiej prokuratury.

Tajemnicze pochówki na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobibo rze, który jest dziś częścią Państwowego Muzeum na Majdanku, odkryła mię dzynarodowa polsko-izraelska grupa archeologów podczas zakończonego kilka dni temu kolejnego etapu prac prowadzonych w celu przygotowania terenu przed planowaną tu budową państwowego muzeum.

Siedem osób pochowano w cywilnych ubraniach, w niezwykłym pośpiechu.

W opinii archeologów, pochówki różnią się od niemieckiego sposobu egzeku cji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że znalezione szczątki należą do ofiar NKWD lub UB.

Adam Białous, Białystok

foto/P.Andrews/Reuters
Za; http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/35578,czy-to-zolnierze-podziemia.html – 13 czerwca 2013
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, HISTORIA POLSKI, Miejsca Męczeństwa Polaków, Polska, PRL, UB-NKWD, Zbrodnie komunistyczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.