4 MILIONY ŻYDÓW ZAMIESZKAŁYCH W POLSCE JEST CZŁONKAMI ŚWIATOWEJ FEDERACJI ŻYDÓW

„Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedział w telewizji australijskiej, gdzie wystąpił w jarmułce, że Żydzi w Polsce przygotowują ekspansję i będą ją realizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów.

judeopolonia_lh5.googleusercontent.com_blogmedia24.pl4 MILIONY ŻYDÓW ZAMIESZKAŁYCH W POLSCE JEST CZŁONKAMI ŚWIATO WEJ  FEDERACJI  ŻYDÓW  –  według  oświadczenia  Szymona  SZURMIEJA  w Telewizji Warszawskiej.

W zasobach archiwalnych MSW jest udokumentowanych 2 miliony i 700 tysię cy, z czego olbrzymia większość Żydów ukrywa swoje pochodzenie. Większość Żydów zajmuje kluczowe stanowiska w masmediach, kulturze, polityce i gos- podarce.

 • Żydzi twierdzili, ze w obozach zginęło 3 mln 400 tys. czyli 100% ludności żydowskiej z przedwojennej Polski! Ostatnie kalkulacje podają 110 tysięcy.

Przed i w 1939 roku Żydzi polscy uszli głównie do Związku Sowieckiego i pow- rócili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego.

Jakub Berman i inni żydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili władze „ży- dokomuny” terrorem. Wyszkoleni przez NKWD Żydzi z Rosji tworzyli 70% „pracowników” i całe kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa.

Polacy ginęli jak za czasów bolszewickiej rewolucji w Rosji.

 • Ponad 1 milion polskich patriotów przeszedł przez ciężkie wiezienia i obo- zy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach.
 • 1 milion 100 tysięcy wywieziono do gułagów w Związku Sowieckim, w tym, co najmniej 300 tysięcy inteligencji mogącej utworzyć administrację państwa.
 • W walce z okupantem hitlerowskim zginęło 10% stanu żołnierzy AK i NSZ.
 • Pod okupacja sowiecką zginęło 90%.

Żydzi polscy szpiclowali, wyszukali opozycję polską i sporządzali listy w Gmi nach Żydowskich, według których NKWD likwidowało polskich patriotów.

W 1989 przeprowadzono zbrodnię na narodzie polskim postanowieniem tajnego rządu żydowskiego, Sanhedrynu brukselskiego:

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdewastował kraj złodziejską „pry- watyzacją” i lichwiarskim zadłużeniem przeprowadzonym głównie przez Żydów Sachsa, Sorosa i Balcerowicza.

Obecna elita polityczna to dzieci morderców. Ich rodowód polityczny to KPP, PPR, PZPR, UW i UP.

 • Kiedy Natanyahu przyjzdża do USA, to spotyka się z organizacjami żydow skimi.

Kiedy KOMOROWSKI, KWAŚNIEWSKI przyjeżdżali, to też, ale nie spotkali się z Kongresem Polskim i uchodźcami polskimi.

Żydzi zmienili nazwiska, niektórzy nawet imiona rodziców i obecnie udają najlepszych Polaków.

 • Żydzi kształcili się korzystając z przywilejów w „żydokomunie„, a obecnie kształcą następny swój miot w prywatnych szkołach i uniwersytetach granicznych.

Przykład: Hanna Suchocka (Haik Silberstein) lub K. Skubiszewski (Szymon Szimel).

 • Hanna Suchocka (Haik Silberstein) uczestniczyła w ostatniej konferencji Bilderbergów.
 • Jej uzgodnienia tam są trzymane w tajemnicy przed Polakami.
 • Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedział w telewizji australijskiej, gdzie wystąpił w jarmułce, że  – Żydzi w Polsce przygotowują ekspansję i będą ją realizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów.

Wyniki wyborów uległy dystorsji przez zawiłe i pokrętne ordynacje.

Ksiądz prałat Henryk Jankowski postuluje, aby kandydat w wyborach musiał okazać się świadectwem, że jest Polakiem wywodzącym się z co najmniej trzech pokoleń polskich i nie ze zdrajców ojczyzny (nie daleko pada jabłko od jabłoni), żeby Polska była Polską.

Na to istnieje precedens Anglii, Izraela, Japonii i Szwecji.

Jednak Żydzi kontrolują 90% prasy, a także wydawnictwa, telewizję, radio i urabiają opinie wyborców propagandą – żonglują podwójnym standardem prawdy.

 • Dezinformacja, zamęt w społeczeństwie, demoralizacja, podważają kato- licyzm, z którego Naród czerpie swoją siłę.

W Polsce, jak w USA, obowiązuje Political Correctness (poprawność politycz na).

„Gazeta Wyborcza” i „Nie” to gazety żydowskie.

Żydostwo stworzyło państwo w państwie

Przesłał: Joe Guzik

Za; http://www.usopal.pl/publicystyka/2271-ciekawy-wpis – 28 maja 2013
Foto/judeopolonia_lh5.googleusercontent.com_blogmedia24.pl – dod. emjot
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, EDUKACJA, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, II Wojna Światowa, JUDAIZACJA POLSKI, PRL, Roszczenia żydowskie, UB-NKWD, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.