Bunt stadionów – dokument o ruchu kibiców, który ma szansę dokończyć rewolucje Solidarności – Jan Bodakowski

W siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odbył się pokaz filmu „Bunt Stadionów”. Film Mariusza Pilisa przybliża widzom środowisko kibiców. Jedyny zorganizowany obywatelski ruch kontestujący patologie III RP. Komentatorami w filmie są przedstawiciele nauki, mediów, kościoła, kombatanci walki z komunizmem.

Oryginalną i legalną kopie „Buntu Stadionów” można obejrzeć teraz tutaj: pod nazwą „BUNT STADIONÓW oryginalny cały film” na kanale ISTFILM. Ci, którym spodoba się film mogą wesprzeć reżysera kupując jego film w sprze- daży wysyłkowej.

Zaangażowanie obywatelskie kibiców jest niezwykłym fenomenem występują- cym tylko w Polsce. Zwrócił na to uwagę występujący jako pierwszy w filmie ksiądz Jarosław Wąsowicz.

Kapelan kibiców i uczestnik organizowanej przez nich dorocznej pielgrzymki kibiców z kilkudziesięciu klubów. Zdaniem księdza Wąsowicza kibice budują kapitał patriotyzmu lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego. Angażują się w akcje charytatywne i edukacje historyczną – w tym wspierają polonijny klub Pogoń Lwów. Media jednak ukrywają prawdziwy wizerunek kibiców i z sporadycznych incydentów kreują ich nieprawdziwy wizerunek.

Występujący w filmie kibice Wisły Kraków zwrócili uwagę, że UEFA zakazuje na stadionach antykomunistycznej oprawy meczów, i równocześnie akceptu- je prokomunistyczną oprawę meczów. Władze klubów i policja, w ramach dbania o pozytywny wizerunek rządu, zwalczają wszelkie przejawy manifes- tacji patriotycznych na trybunach. Taka postawa rządzących doprowadziła do solidarnego protestu wszystkich, często zwaśnionych, kibiców.

Zdaniem występującego w filmie prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Pols- kich Krzysztofa Skowrońskiego media naznaczają negatywnie tych, którzy chcą mówić prawdę o wydarzeniach w Polsce. Przestrzeń wolności w polskich mediach ulega systematycznemu zmniejszeniu. Według Andrzeja Gwiazdy prości ludzie mają doskonałe wyczucie kłamstwa, i dają temu wyraz na sta- dionach, tak jak dawali w Solidarności.

Na przykładzie Lechii Gdańsk Mariusz Pilis ukazał jak wkład kibiców w walkę z komunistami w ostatniej dekadzie PRL. A na przykładzie Lecha Poznań, Śląska Wrocław, Legi Warszawa oraz Lechii Gdańsk, edukacji historycznej i patriotyzmu – pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, Żołnierzach Wyklętych, Powstaniu Warszawskim, zbrodniach stanu wojennego. Dziś kibice zwalczają TVN i Gazetę Wyborczą, za kłamstwa w medialnych relacjach, szkalowanie Polski i kibiców, walkę z patriotyzmem. Złość i protest są naturalnym odru- chem wobec agresywnego i cynicznego kłamstwa.

Swoje, często patriotyczne oprawy meczów, kibice finansują sami z dobrowol- nych składek. Koszt opraw to kilkadziesiąt tysięcy złotych i setki godzin pra- cy społecznej wolontariuszy. Oprawy są wyrazem powszechnego ogólnopol- skiego niezadowolenia młodego pokolenia z sytuacji w Polsce.

  • Zdaniem weteranów walki z komunizmem na stadionach, dzisiejszy bunt jest o wiele większy niż ten z czasów solidarności.

Zdaniem bohaterów filmu nienawiść elit do kibiców pamiętających o pols- kich bohaterach wynika z tego, że współczesne elity wywodzą się z morder- ców polskich bohaterów. Patriotyzm kibiców jest też powodem kreowania ich negatywnego wizerunku przez media. Dodatkowo działalność kibiców jest niezwykle skuteczna, skutecznie budzą oni patriotyzm w młodych mieszkań- ców blokowisk. Jest to alternatywny świat, którego media nie mogąc znisz- czyć przemilczają.

W „Buncie Stadionów” reżyser ukazuje walkę rządu PO z kibicami.

Prześladowania całej społeczności i jej liderów. W filmie lider warszawskich kibiców opowiada jak został skatowany podczas zatrzymania przez policje. O patologii III RP świadczy ze lider warszawskich kibiców za rzekomy udział w bójce otrzymał taki sam wyrok jak Kiszczak za zbrodnie stanu wojennego.

Najlepszą konstatacją przesłania filmu jest opinia Barbaray Fedyszak-Ra- dziejowskiej, która uznała, że w perspektywie socjologicznej kibice pełnią dziś rolę jaką pełniła Solidarność w czasach PRL. Znana socjolog zadaje też bolesne pytanie co się stało z działaczami PO, którzy mając piękną kartę opozycji, stali się dziś wrogami wolności.

Mariusz Pilis, reżyser filmu jest dziennikarzem, korespondentem wojennym, producentem telewizyjnym i filmowym. Pracował w krakowskim ośrodku TVP, jako korespondent TVP na Ukrainie. Był pomysłodawcą i dyrektorem TVP Info. Współpracował z BBC i Channel4, holenderską VPRO, duńską TV2, TVP. Jest autorem dwudziestu filmów dokumentalnych przybliżających widzom realia Kaukazu, Rosji, Ukrainy, Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu.

Jan Bodakowski

2013-05-28
za; http://wirtualnapolonia.com/2013/05/28/bunt-stadionow-dokument-o-ruchu-kibicow-ktory-ma-szanse-dokonczyc-rewolucje-solidarnosci/
Ten wpis został opublikowany w kategorii FILMY - MUZYKA, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, PROTESTY, SPORT, SPOŁECZNO-POLITYCZNE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.