„Sprawa” rotmistrza Pileckiego – a zdrada żydowska i Monte Casino [ Interesy holocau$tu zagrożone? ]

Rtm. Witold_Pilecki_pl.wikipedia.orgRtm. Witold Pilecki: pl.wikipedia.org

[…] „tekst o rtm. Pileckim komentuje  Wiesław Jan Wysocki. – „Super Express”: – Czy tekst prof. Andrzeja Romanowskie- go o Witoldzie Pileckim pomija kilka istotnych elementów…

Prof. Wiesław Jan Wysocki: – Na dobrą sprawę trywializuje wszystko, co działo się wokół Pileckiego i, co trzeba zauwa- żyć, bardzo chwali bezpiekę... […] (1)

„Andrzej Romanowski: IPN robi z Pilec- kiego bożka: „Super Express”: – Wiem, że to głupie pytanie, ale dlaczego napisał pan ten tekst? – Prof. Andrzej Romanow- ski: – W imię prawdy.  – A nie w imię sensacji? ” […] (2)

” 500 tysięcy funtów w okresie dwóch lat – taka kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie wycieczek maturzystów do muzeum w Auschwitz–Birkenau przez autonomiczny rząd Szkocji. Beneficjentem będzie organizacja Holo- caust Educational Trust (HET), wdrażająca program “Lekcje z Auschwitz, którego celem jest “uświadomienie młodzieży szkolnej, do jakich skutków prowadzą uprzedzenia wobec mniejszości i czym jest rasizm. (3)

Należałoby zadać sobie pytanie: co się takiego wydarzyło, że naraz – po pięciu latach od wydania przez IPN albumu o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, prof Romanowski z takim impetem zaatakował tę publikację?  – Stare polskie powiedzenie mówi, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

Ale nie tylko!

Widocznie ktoś z pilnie śledzących „złe duchy, tkwiące w mentalności naro- du polskiego”,  które wypuszczone miały zostać ponownie w czasie „odwil- ży”, w październiku 1956 roku. (Jakub Berman) (4), doczytał się dopiero teraz zdania wypowiedzianego przez rotmistrza Pileckiego podczas widzenia z żoną, że cyt.  „Oświęcim to była igraszka”, odnotowanego przez podsłuchu-jącego ubeka i zamieszczonego przez UB w aktach. (5)

  • Nie może być nic gorszego od Auschwitz!

 – To nie może być!  Teraz, kiedy cały świat daje pieniądze na wycieczki w  ra- mach programu Holocaust Educational Trust (HET), wdrażającego “Lekcje z Auschwitz”, kiedy globalna kampania propagandowa z książkami, filmami i wspomnieniami łączącymi się z obowiązkową “edukacją o holokauście” w amerykańskich i europejskich szkołach rozwija się w najlepsze

  • świat  ma się dowiedzieć,  że więzienia  żydo-k0munistyczne w Polsce były gorsze od Auschwitz?
  • Że jedynym przewinieniem więźniów była ich polska narodowość i brak zgody na sowiecko-żydowską okupację ich Ojczyzny po wojnie, którą w chwale stoczyli u boku zwycięskich aliantów, którzy okazali się zwykłymi zdrajcami?

***

[…] „Obojętność wobec Zagłady nie była neutralna moralnie, to postawa, z której wypada się wytłumaczyć” – mówił Jan Tomasz Gross podczas dwud- niowej konferencji w Warszawie zorganizowanej w 70. rocznicę powstania w getcie przez Instytut Pamięci Narodowej.” (…)

„Będzie wielki atak na Jedwabne, idzie o pieniądze (…), na niewinnie przelanej krwi Żydów robi się najlepsze pieniądze. (…) Uruchomiono potężne mechanizmy i Jedwabne nie jest ostatnie’” – uczulał wiernych w Jedwabnem, w marcu 2001 roku, ks. bp Stanisław Stefanek.

Nie mylił się. Eskalacja żądań żydowskich zbiegła się akurat w czasie z atakiem na Jedwabne. Zgodnie z dobrze już znanym scenariuszem: „Polacy to mega-mordercy i niech wie o tym każde dziecko na świecie. Jako tacy (czyli np. według A. Spiegelmana – jako „polskie świnie”) muszą przeprosić. A skoro tylko przeproszą, to znaczy, że są winni. Winnym zaś należy się kara. Niech więc zapłacą i choć w ten „symbo-liczny” sposób zadośćuczynią.” […] (6)

“GW” – PATRIOTYZM JEST JAK RASIZM  (7) – oczywiście polski patrioty- zm, gojów patriotyzm!  Goje jak zwierzęta pociągowe – mają służyć  Żydom”.  (8)

***

Tyle uczyniono, żeby […] „zdelegalizować wszelką krytykę Żydów i państwa Izrael. […]   Żydzi  nie  lubią  kiedy Goje  buntują się  przeciwko  ich tyranii  i kontroli. Ich motto: albo jesteś naszym niewolnikiem, albo giniesz […]. (9)

A rotmistrz Witold Pilecki wielkim polskim bohaterem narodowym był. W sy- tuacji, gdy żydzi z okupowanej przez Niemców Polski słali do swoich pobra-tymców w USA listy z błaganiem o pomoc – bez odpowiedzi.

zdjecie

Rotmistrz Pilecki jako więzień KL Auschwitz – ipn.gov.pl.

” Rotmistrz Witold Pilecki był jedynym dobrowolnym więźniem KL Ausch- witz. Przeżył tam 947 dni. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. uciekł z KL Auschwitz.

Dzięki poświęceniu i działalności Pileckiego polska konspiracja wojskowa stała się faktem. Utworzony w obozie z jego inicjatywy Związek Organizacji Wojskowej nawiązał kontakt z przyobozowym ruchem oporu, za pośrednic- twem którego m.in. wysyłano raporty do Komendy Głównej ZWZ/AK w War- szawie. Następnie informacje te przekazywane były do Londynu, aby świat dowiedział się o zbrodniach popełnianych przez Niemców.

Na liście członków ZOW w KL Auschwitz, kierowanego przez rotmistrza, wy- mienieni są m.in. wybitni polscy działacze polityczni, pracownicy naukowi, lekarze, oficerowie Wojska Polskiego, kadeci szkół wojskowych, harcerze i du chowni katoliccy, ponieważ obóz oświęcimski w latach 1940-1941 był głów- nym miejscem męczeństwa inteligencji polskiej.[…] (10)

***

[…] ” Generał Władysław Anders, kiedy został dowódcą Wojska Polskiego w związku sowieckim, słusznie obawiał się zdrady wiarołomnych bolszewików. Po wymarszu Wojska Polskiego ze związku sowieckiego, żołnierze i ich dowó- dca znaleźli się w Persji, Iranie, Iraku i Palestynie.

  • W Palestynie z Wojska Polskiego zdezerterowało około 2500 Żydów, którzy stali się bojownikami Hagany za cichą zgodą Pana Generała Andersa. Tyle , że bez zgody ukradli broń”

„Kiedy Polacy dostali rozkaz ataku na  Monte Cassino, Alianci już nas sprzedali bolszewikom.

  • W Teheranie w okresie 28 listopada 1943 – 1 grudnia 1943 roku – w Jałcie w okresie od 4 do 11 lutego 1945.

Amerykanie i Anglicy okroili Polskę do tak zwanej Linii Curzona (tej sfałszo- wanej w  Foreign Office ) od nazwiska angielskiego dyplomaty narodowości żydowskiej   urodzonego w polskiej Woli Okrzejskiej  […] (11)

  • […] W międzyczasie, kiedy Żydzi biadolą o fałszywym holokauście w Eu- ropie, syjonistyczne organizacje terrorystyczne sieją spustoszenie w Palestynie zabijając arabskich mężczyzn, kobiety i dzieci, jak chcą, jak masakra w Deir Jassin. „Nieludzcy agenci żydowskiego terroru niemi-łosiernie wyrżnęli arabskie kobiety i dzieci, potem okaleczyli ich zwłoki w palestyńskiej wiosce Deir Jassin. „[…] (12)

***

Po wyzwoleniu obozu w Murnau, w którym rtm. Witold Pilecki przebywał w w niewoli niemieckiej w oflagu VII A w latach 1944-45 był  –  […] dołączył do II Korpusu Polskiego we Włoszech.

  • W październiku 1945 roku, na osobisty rozkaz gen. Andersa, wrócił do Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą na rzecz II Korpusu.
  • Jesienią 1945 roku zorganizował siatkę wywiadowczą i rozpoczął zbieranie informacji wywiadowczych o sytuacji w Polsce, w tym o żołnierzach AK i II Korpusu więzionych w obozach NKWD i deportowanych do Rosji.

8 maja 1947 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpie-czeństwa, torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji.

pilecki_photos-of-pilecki-from-warsaws-mokotow-prison-1947_pl-wikipedia-orgRtm Witold Pilecki – więzienie Mokotów  1947 pl.wikipedia.org

25 maja 1948 r. o godzinie 21.30, w obecności wiceprokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej mjr. S. Cypryszewskiego, w więzieniu mokotowskim, dokonano egzekucji rtm. Pileckiego według protokołu wykonania wyroku śmierci przez rozstrzelanie.

  • Ciała nie wydano rodzinie, ale złożono w jednym z miejsc zbiorowych pochówków więźniów mokotowskich. (12)

____________________________________________

Wobec zbrodni nie można pozostawać biernym. Zabieramy przeto głos my, katolicy – Polacy. Uczucia nasze względem Żydów nie uległy zmianie. Nie przestajemy uważać ich za politycznych, gospodarczych i ideowych wrogów Polski. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, iż nienawidzą nas oni więcej niż Niemców…” – Zofia-Kossak (14)

„Większość Żydów uciekła do żydo-bolszewickiego ZSRR, aby potem wrócić z NKWD i UB i mordować Polaków.” (15)

„Żydzi w Poznaniu, ale nie tylko, rozpoczęli obchody powstania Izraela. (…)

Żydzi w PoznaniuObchody na Cytadeli

Na cmentarzu bohaterów radzieckich na Cytadeli modlono się w piątek przy grobie Lasara Raimana. (16)

Polacy ratujący Żydów niewygodni

Niemieckie zakłamywanie historii trwa w najlepsze. Największa tamtejsza agencja prasowa użyła sformułowania “polski obóz zagłady”. Już powtórzyły je inne gazety

Kto mordował Żydów w Europie Wschodniej? “Ekstremalni antysemici” z Armii Krajowej ręka w rękę z nazistami. Niemcy na Zachodzie śpiewali wtedy piosenki

Oprac. emjot

Źródła:

1. „Tekst o rtm. Pileckim komentuje Wiesław Jan Wysocki. http:// www.se.pl /wydarzenia/opinie/romanowski-bardzo-chwali-bezpieke_323524.html
2. za: http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/ipn-robi-z-pileckiego-bozka 32 3534.html
3. Holoszwindel – Szkocja będzie finansować wycieczki uczniów do  Ausch witz:
4. Jakuba Bermana – zbrodniarza UB – Walka ze „złymi duchami” [ Przeczy taj i zobacz, co znaczy być Polakiem!!!
5. “Racja Polski pojałtańskiej”. Pokrętne wywody Romanowskiego i “Polityki” na temat Witodla Pileckiego – Antoni Dudek
6. Hucpa w IPN ] – “holocaust business” – “uzgodniony zestaw kłamstw”
7. “GAZETA WYBORCZA” – PATRIOTYZM JEST JAK RASIZM
8. “Goje jak zwierzęta pociągowe – mają służyć Żydom”
9. Mit “6 milionów”
10. Monte Cassino – ostatnia wielka Viktoria Oręża Polskiego w dziejach Rzeczypospolitej: https://forumemjot.wordpress.com/2013/05/17/monte-cassino-ostatnia-wielka-viktoria-oreza-polskiego-w-dziejach-rzeczypospolitej/
11. Mit “6 milionów”
12. Rocznica ucieczki rtm. Pileckiego z KL Auschwitz: http://forumemjot. wordpress.com/2013/04/25/rocznica-ucieczki-rtm-pileckiego-z-kl- ausch witz/
13. Rocznica urodzin rtm. Pileckiego: http://niezalezna.pl/41241-rocznica-urodzin-rtm-pileckiego
14. Wobec zbrodni nie można pozostawać biernym – Zofia Kossak: http:// forumemjot.wordpress.com/2013/04/23/wobec-zbrodni-nie-mozna-pozosta wac-biernym-zofia-kossak/
15. Antysemityczna arytmetyka strat żydowskich podczas II WŚ
16. Żydzi w Poznaniu: Obchody rocznicy powstania Izraela
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, EDUKACJA, HISTORIA POLSKI, Holokaust, II Wojna Światowa, IZRAEL, JUDAIZM - ŻYDZI, PRL, Roszczenia żydowskie, UB-NKWD, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie żydowskie, Żołnierze Wyklęci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.