Podatek dochodowy to rabunek w biały dzień – Louis Even

” Banki są fałszerzami pieniędzy. Praktykują one fałszywą księgowość monetarną. Kradną narodowy majątek, zapisując go po stronie zobowiązań kraju.”

” Dług narodowy jest największym oszustwem i fałszerstwem w historii. Dług narodowy jest kapitałem narodowym, ukradzionym przez bank.”

Pracownicy tworzą bogactwo kraju. Banki prowadzą księgowość finansową umożliwiając obywatelom wymianę bogactwa. Ta księgowość finansowa to pieniądze.

  • Obywatele kraju są prawnie właścicielami bogactwa, które tworzą. Lecz banki kradną im to bogactwo. Banki mianują się właścicielami pienię- dzy, które tworzą. Banki zapisują jako swój majątek (aktywa) to, co po winno być majątkiem społeczeństwa, majątkiem kraju.

W tym samym czasie zapisują jako długi (pasywa) kraju, całe jego bogactwo. Ta operacja odbywa się, gdy banki udzielają kredytu opartego na bogactwie i kiedy zapisują ten kredyt po stronie długów pożyczkobiorców, którymi są osoby prywatne, przedsiębiorstwa i rządy.

Banki kradną majątek kraju, należący do obywateli, przez zapisywanie tego majątku w swoich księgach finansowych, jako swojego kredytu udzielanego obywatelom i jako długów kraju. Banki kradną kredyt społeczeństwa. Kradną one kredyt społeczny.

  • Banki są fałszerzami pieniędzy. Praktykują one fałszywą księgowość mo netarną. Kradną narodowy majątek, zapisując go po stronie zobowiązań kraju.

To ustanawia dług narodowy i tworzy oszustwo podatków. Banki mogą prze- prowadzać te złodziejskie operacje, ponieważ wszystkie pieniądze tworzą one w formie pożyczek dla osób indywidualnych i rządów.

Wszystkie pieniądze, przychodzące na świat w kraju, są tworzone przez ban ki w formie długu. Jest to pieniądz zadłużony. Banki powinny tworzyć pienią dze wolne od długu i umieszczać je po stronie „ma”, a nie po stronie „winien” – kraju.

  • Dług narodowy jest największym oszustwem i fałszerstwem w historii. Dług narodowy jest kapitałem narodowym, ukradzionym przez bank.
  • Dług narodowy powinien zostać zamieniony na kapitał narodowy, kapitał społeczny, na kredyt społeczny.

Odsetki od długu powinny zostać zamienione na społeczne dywidendy (stały dochód dla każdego). W ten sposób znikną podatki, a zastąpią je dywidendy. Podatki, które są narzucone, kiedy moglibyśmy mieć dywidendę.

Louis Even

Za; http://www.michaeljournal.org/michael-polish-2013-01_02_jan_feb-p-32.pdf

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, FINANSJERA ŚWIATOWA, Kredyt Społeczny. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.