Tajne przemówienie Jakuba Bermana do żydów w Polsce |Plan zagrabienia Polski

Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli.

Na zdjęciu: Koło żydowskich rzemieślników w Rychbachu  – Dzierżoniów

Nie   pchać  się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. Drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie.

Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu,   że   rządzą   wysunięci  na czoło Polacy,   —  a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.

Celem   urabiania   opinii   i   światopoglądu  narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, —  w   rękach   naszych   musi   się   znaleźć      w   pierwszym   rzędzie   propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem.

W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad.   —  Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.

W   ministerstwach   na   plan   pierwszy   przy  obsadzaniu Żydami wysuwać     należy:     —     Ministerstwo     Spraw     Zagranicznych,     Skarbu,   Przemysłu,   Handlu   Zagranicznego,  Sprawiedliwości. 

Z instytucji centralnych – centrale handlowe, spółdzielczość.

W   ramach   inicjatywy   prywatnej,  utrzymać   w   okresie   przejściowym silną   pozycję   w   dziedzinie handlu.

  W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.

Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego.

———————————————————-

Moim   zdaniem,   należy   osiadać   w  większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.

Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.

Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku.

Jeżeli stwierdza się,   —  że jakiś Polak jest antysemitą,  —  natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.

Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie,

bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycje.

——————————————————————————–

Są niewielkie widoki na to, by doszło do wojny.

Jeśli   Ameryka   zacznie   się   szybko   socjalizować,   to   tą drogą mniejszych    lub   większych    wstrząsów    wewnętrznych    i    tam   musi zapanować komunizm.

Wtedy   reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową,   zdradzi   ją   i   uzna,   że   rację   mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady.

Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe – komunizm i kapitalizm – zaistniał w ostatniej wojnie.

Dwa   największe   mocarstwa   światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.

Trud   Żydów   pracujących   wokół   Roosevelta   doprowadził   do tego, że   USA   wspólnie   z   ZSRR   wystąpiły   zbrojnie   do   walki   przeciwko Europie   środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów.

Zrobili   to   Żydzi,   gdyż   wiedzieli,   że   w   przypadku  zwycięstwa Osi, a   głów   nie   hitlerowskich   Niemiec,   które   doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, — niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA   faktem  dokonanym  i  Żydzi  znikną  z powierzchni świata.

Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego,  —  a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.

Należy   się   liczyć   z   dalszym napływem Żydów do Polski,   ponieważ na   terenie   Rosji   jest   jeszcze   dużo   Żydów.

Przed   wkroczeniem   Niemców,     —    w   poszczególnych  miastach ZSRR   było   kilka   skupisk   Żydów   polskich:   Charków – 36.200, Kijów   –   17.800,   Moskwa   – 53.000, Leningrad – 61.000, w zachodnich republikach 184.730.

Żydzi   skupieni   w   tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska   i   dawne   kupiectwo   żydowskie.   Element   ten   jest   obecnie szkolony w ZSRR.

Są   to   kadry  budowniczych   Polski   –   tzn.   Zgodnie z projektem Politbiura     –     fachowcy   ci   obsadzać   będą   najważniejsze    dziedziny   życia   w   Polsce,   a   ogół  Żydów  będzie  rozlokowany głównie w centrach kraju.

Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR.

Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego,  złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.

Każdy   Żyd   musi   mieć   świadomość,   że   ZSRR   jest   wielkim przyjacielem   i   protektorem   narodu  żydowskiego,  że  jakkolwiek liczba   Żydów  w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu   spadkowi,   to   jednak   dzisiejsi   Żydzi   wykazują większą solidarność.

Każdy   Żyd   musi   mieć   wpojone  to  przekonanie,  że   obok   niego działają   wszyscy   inni,   owiani   tym   samym  duchem prowadzącym do wspólnego celu.

d1 4——————————–

Według   danych   wojewódzkiego   Komitetu   Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40.000 Żydów.

Około 15.000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie.

Powiat   Rychbach   (Dzierżoniów)   i   Nysa   są   przewidziane  do tych celów.     Akcja     osadnicza     jest     finansowana   z   żydowskich   funduszów   zagranicznych  i państwowych.

Żydzi     celowo     tworzą    nową,   choć   chwilowo   nieznaczną   koncentrację   elementu   żydowskiego,   kładąc podwalinę pod zawód rolnika   i   robotników   przemysłowych.

—————————————————————-

Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.**

* [a wychowali co najmniej pięć pokoleń zindoktrynowanych i zkomuszałych żydolubów; przyp. red. polonica.net]

** [‚chłopo-robotnik’ – czyli …’ni pies ni wydra’, element zależny od systemu i niespójny, miernoctwo; przykłady: Siwak, Wałęsa, Lepper; przyp. red. polonica.net]

źródło: www.polonica.net

Za; http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/zydokomuna/ – April 19, 2013

Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, HISTORIA POLSKI, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, PRL, Roszczenia żydowskie, UB-NKWD, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.