Zygmunt III Waza – Przeniesienie stolicy Rzeczypospolitej do Warszawy w marcu 1596 roku

Czterysta szesnaście lat temu, król Rzeczypospolitej, Zygmunt III Waza, uprzednio podpaliwszy Wawel, przeniósł się  do Warszawy wraz z dworem, fraucymrem. Z Warszawy miał bliżej do Gdańska i rodzinnej Szwecji.

https://i1.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Sigismund_at_horse.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Polish_House_of_Vasa_Coa.svg/450px-Polish_House_of_Vasa_Coa.svg.png

Król Zygmunt III Waza. Herb Królów Polski z dynastii Wazów

Czterysta czterdzieści siedem   lat temu, w dniu 20 czerwca 1566 roku, przyszedł na Świat w zamku Gripsholm nad jeziorem  Mälaren, letniej rezydencji Królów Szwecji, Zygmunt, syn króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, siostrzeniec Anny Jagiellonki

764px-Katarzyna_Jagiellonka 4

Królewicz Zygmunt z Rodzicami w zamku Gripsholm

W dniu 19 sierpnia 1587 roku zostanie wybrany w wyniku elekcji Królem Polski a  koronowany w Katedrze Wawelskiej w  Krakowie dnia 27 grudnia 1587

jako:

Zygmunt III Waza  z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów

łac. ”Sigismundus Tertius Dei Gratia Rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ, Russiæ, Prussiæ, Masoviæ, Samogitiæ, Livoniæque, necnon Suecorum, Gothorum Vandalorumque hæreditarius Rex.

W momencie koronacji  Zygmunt III Waza miał lat 21.

Koronacji dokonał Arcybiskup Gnieźnieński, Prymas Polski Stanisław Karnkowski herbu Junosza z Karnkowa.

Prymas Polski, Stanislaw karnkowski z Karnkowa, herbu Junosza,  pochowany w Kaliszu w ufundowanym przez siebie kościele św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa,Jego doczesne szczątki przeniesiono do bazyliki kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie spoczywają do dzisiaj.

Od tego momentu Rzeczypospolita Obojga Narodów przestaje się liczyć na arenie międzynarodowej. Będzie łatwym łupem dla mocarstw ościennych. Młody król popełnia wiele błędów.

Rzeczypospolita miała kandydatkę na tron Annę Jagiellonkę, Anna Dei Gratia Infans Regni Poloniae, córkę polskiego króla Zygmunta I Starego.

Szlachta chciała mięć króla Piasta. W dniu  13 grudnia 1575 Anna okrzyknięta została na Rynku Starego Miasta w Warszawie królem Polski i wielkim księciem litewskim. Za małżonka dostała księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego.

 Mikołaj Sieniecki, podkomorzy chełmiński, marszałek koła rycerskiego, ogłosił decyzję szlacheckich elektorów:

 królewnę za królową, a Stefana Batorego za króla polskiego i książę Księstwa Litewskiego nominował.

Po śmierci Króla Stefana Batorego, w obliczu wojny domowej między Zamoyskimi i Zborowskimi herbu Jastrzębiec, którzy na elekcję we wsi Wola / dziś Warszawa / przybyli w asyście swoich wojsk, dzięki poparciu Królowej Anny Jagiellonki, królem obrano Zygmunta III Wazę.

Szlachta litewska, nie wzięła udziału w elekcji. Spór dotyczył Inflant

Martin_Kober_001 3-1

 Jan Zamoyski opowiedział się po stronie króla z Dynastii szwedzkiej  Wazów.

 • Młody Król popełnia wiele błędów. Nie umie rozwiązać problemu z Habs- burgami:
 • mimo traktatu będzińskiego z 1589 roku, małżeństwa z Anną Habsbsbur- żanką 31 maja 1589 roku.
 • Król dał się wciągnąć Habsburgom w cesje tronu w latach 1589 -92.
 • W wyniku Sejmu inkwizycyjnego w 1592 roku utracił cały swój autorytet.Groziła mu utrata tronu.
 • Zygmunt III Waza   zawiera tajny układ z Habsburga- mi w 1589 w Rewlu , oferując im za 400 guldenów i pomoc militarną [za] tron polski dla Ernesta Habsburga,  arcyksięcia  Austrii, syna cesarza Maksymiliana II Habsburga i Marii Hiszpańskiej..

Zdrada stanu

 • W 1590 roku w Grazu arcyksiążę Ernest Habsburg, podpisał w tej sprawie tajną umowę z młodym Wazą.

Zygmunt III Waza,  funkcjonuje w pamięci potomnych jako „nieme monstrum” lub Bardziej nijaki: ni zły, ni dobry. Ot, kukła, nie król”.

Negatywnie pisali o nim: Wacław Potocki, Julian Ursyn Niemcewicz, Maria Ilnicka, czy Zofia Kossak-Szczucka

Królowi nie udało się przeprowadzić żadnych reform.

 • Zraził sobie szlachtę powtórnym ożenkiem z Konstancją, córka arcyksięcia Karola Styryjskiego i Marii Anny Bawarki, rodzoną siostrą jego pierwszej żony. Konstancja, była kobieta wykształconą, znająca chyba 5 języków w tym łacinę i język polski.
 • Jej dziadkami ze strony ojca byli więc: cesarz Ferdynand I Habsburg i Anna Jagiellonka, natomiast ze strony matki: Albert V, książę Bawarii oraz Anna Habsburg.Ślub odbył się,  11 grudnia 1605 roku

Królowa Konstancja, habsburżanka, matka Jana II Kazimierza Wazy.

 Mając silny wpływ na króla, stworzyła na Dworze własne stronnictwo, stronnictwo wrogie polskim interesom. Mówiła pięcioma językami w tym polskim.

  Polityka zagraniczna Króla Zygmunta III to pasmo niepowodzeń.

 • Polska utraciła wpływy w Mołdawii i Wołoszczyźnie.
 • Konflikt z Turcją.
 • Wojna o tron Szwedzki stała się początkiem końca Rzeczypospolitej.

Nie wiem czy dobrym rozwiązaniem było przeniesienie przez Zygmunta stolicy z Krakowa do Warszawy. Nastąpiło to w marcu 1596 roku. Właściwie, to Zygmunt III ucieka z Krakowa.

Król nie rozumie polityki ugody  z Kozaczyzną. Obawiając się wpływów magnaterii, nie wyraża zgody na wypłacanie Kozakom rejestrowym żołdu.

Konsekwencją są powstania Kozackie.

 • W wyniku długotrwałej choroby, Zygmunt III Waza umiera  na udar mózgu 30 kwietnia 1632.

Król Zygmunt III Waza od momentu wyboru na Króla Rzeczypospolitej źle się czuł w kraju swojej matki. Jego jedynym celem była Korona Szwecji. Temu celowi podporządkował całą swoją inwencje.

Po śmierci II żony, Konstancji zmarł 30 kwietnia 1632 roku. Pochowany w Katedrze na Wawelu:

Król Zygmunt III Waza

800px-Zamach_na_Zygmunta_III 10

Zamach na Zygmunta III Wazę, 15 listopada 1620 roku w Warszawie, przed katedrą Św. Jana, Zamachowcem był chory psychicznie, kalwin  Michał Piekarski, herbu Topór, grafika ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie.

 • Przez Sąd Sejmowy skazany na karę śmierci

„czterema końmi ciało na cztery części roztargane, a obrzydłe trupa ćwierci na proch na stosie drzew spalone zostaną. Na koniec proch, w działo nabity, wystrzał po powietrzu rozproszy”

rozrywanie 11

Wykonanie wyroku na Piekarskim. Barbarzyństwo Snopków

Kolumna Zygmunta III Wazy, wybudowana przez syna Króla Władysława IV według projektu Augustyna Locci i Constantino Tencalli; w latach  1643–1644 . Jest najstarszym świeckim pomnikiem w Warszawie

Obraz Matki Bożej, Łaskawej, Patronki Warszawy. Obraz podarowany przez abp Jan de Torres, nuncjusza papieża Innocentego X, obraz ten podarował Janowi Kazimierzowi, synowi Zygmunta III Wazy.

Za; http://blogmedia24.pl/node/62721
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, HISTORIA POLSKI, KRÓLESTWO POLSKIE, MONARCHIA POLSKA, Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.