III wojna światowa w Polsce. Mapa konfliktu nuklearnego na terenie Europy wykradziona przez pułkownika Kuklińskiego:

prisonplanet.pl
Polska
2011-05-26

Polityka

W 2001 roku wraz z atakiem na World Trade Center, rozpoczęła się planowana od dziesięcioleci ekspansja imperium Anglo-Amerykańskiego mająca na celu podbicie całego świata. Niektórzy z komentatorów zauwa żają,   że   atak   na   Afganistan   a następnie   na   Irak  były de fakto początkiem III wojny światowej.

Te tak zwane odizolowane konflikty, kolorowe rewolucje i przewroty  inspiro- wane  przez  Anglo-Amerykański establiszment  na całym świecie są w  istocie asymetryczną wojną.

Jest jedynie kwestią zrozumienia czym jest wojna psychologiczna  i  jakie pla- ny ekspansji USA napisał Zbigniew Brzeziński w 1997 roku

(napisał m.in. że:   „Ameryka,  sprawująca  bezprecedensową  hegemonię w świecie, nie ma obecnie żadnego rywala.  Ale czy sytuacja  ta utrzyma się w przyszłości?”,  „Dla Ameryki głównym trofeum geopolitycznym jest Eurazja.”  czytaj dalej: LINK)

żeby uświadomić sobie fakt,  że  Ameryka  jest obecnie w stanie wojny ze wszy- stkimi  niezależnymi krajami na świecie,  jedynie nie ogłosiła tego publicznie.

Generał Wesley Clark (wypowiedź z 2 marca 2007)

– „USA zaatakuje Irak, Syrię, Sudan, Somalię, Iran, Liban i Libię”

Nie było wystąpienia przedkładającego akt wywołania  wojny temu  czy  inne- mu krajowi, ale w istocie kraje te zostały zaatakowane, zniszczone bombardo waniami i tak jak to ma miejsce w Iraku populacja została poddana ekstermi nacji  (ponad 1 milion Irakijczyków zginęło od początku konfliktu).

Obecnie Imperium ekspanduje na północną  Afrykę  i  Bliski Wschód  poprzez serię  krwawych  destabilizacji,  głód,  i jak możemy obserwować od 3 miesięcy w pełni militarną akcję na terenie Libii.   Masowe migracje z terenów objętych konfliktami wprowadzają chaos nie tylko w Afryce ale dotykają również Euro- py.

Na  dalekim  wschodzie  wdrażany jest plan destabilizacji i inwazji Pakistanu. Codziennie dziesiątki cywilów są mordowane przez Amerykańskie bezzałogo- we samoloty tworząc aurę terroru wśród obywateli.

Czy to wygląda na czas pokoju, czy na III wojnę światową gdzie kraje podbija- ne są jeden za drugim? Czy żeby zrozumieć ten fakt musimy usłyszeć w  telewi zji oświadczenie, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wojny?   Odpowiedzieć  na to pytanie musi sobie każdy z osobna.  

Senator Liberman za wejściem militarnym do Syrii:

Niemniej jednak wojna w tej czy innej formie dotrze również do Europy.

Nie dlatego, że Amerykanie zbombardują nasze terytorium ale dlatego, że Ro- sja  i  Chiny nie pozwolą na przesuwanie strategicznych granic w  nieskończo- ność coraz bliżej swoich terytoriów i stref wpływów.

Początek zimnej wojny już ma miejsce z punktami zapalnymi  w  Syrii  (gdzie Rosja posiada własną bazę morską Tartus  nad Morzem Śródziemnym)  i  Pa- kistanie  (tu  Chiny zadeklarowały,  że jakiekolwiek naruszenie suwerenności Pakistanu przez USA będzie odebrane jako atak na strategiczne interesy Chin .)

Chiny na terenie Pakistanu:

Co zrobią Amerykanie, Chińczycy czy Rosjanie jest poza naszym wpływem, jed nakże  zaangażowanie  się  Polski  w jakikolwiek potencjalny, otwarty konflikt dotknie każdego obywatela, jego majątek, zdrowie i życie.

Wielu polskich polityków świadomie bądź nie realizuje politykę  Departamen tu Obrony USA i dość otwarcie wypowiadają się oni za chęcią do działań ofen- sywnych.

Szef MSZ R. Sikorski operuje obecnie 100 milionami dolarów zdeponowanymi przez instytucje zachodnie na destabilizację Białorusi wspierając tym samym ofensywną ekspansję NATO. Polskie fabryki rozpoczęły produkcję pierwszych od czasów II wojny światowej czołgów,  a  Amerykańskie siły powietrzne prze- noszą na nasze terytorium myśliwce bojowe F-16.

Z pewnością część rządu wie co będzie miało miejsce, pytanie czy również oby watele zdają sobie z tego sprawę. Czy Polacy zdają sobie sprawę z  konsekwen- cji,   jakie niesie potencjalny konflikt pomiędzy Rosją a NATO, albo Chinami i  NATO?

Przemówienie G. Busha z 1991  i  G.W. Busha  z 2005 odnoszące się do Nowego Porządku Świata:

Moglibyśmy debatować na temat tego kto wygra i że dali byśmy radę  z  pomo- cą NATO.   Niektórzy  wojskowi  z  pewnością  zapewnieni  są  o  tym,  że mamy odpowiedni potencjał.

Jednakże  strategiczne  mapy  potencjalnych  konfliktów chociażby pomiędzy Rosją a NATO rysują potworny obraz rzeczywistości, w którym obywatele Pol- ski  nie mają żadnych realnych szans na przeżycie  i  funkcjonowanie  na tery- torium własnego kraju.

Bez żadnego dodatkowego komentarza umieszczamy poniżej mapy strategiczne  Polski  z  publikacji wojskowych,  jak również mapę totalnego konfliktu na terenie Europy z lat 80 wykradzioną przez pułkownika Kuklińskiego.

Prosimy dokładnie im się przyjrzeć  i niech zapadną w pamięci każdemu,  kto chciałby kiedykolwiek pójść za tym czy innym wodzem kraju na pewną śmierć w imię budowania Anglo-Amerykańskiego Nowego Porządku Świata.

Mapa konfliktu nuklearnego na terenie Europy wykradziona przez  pułkowni ka Kuklińskiego: LINK

Za; http://www.prisonplanet.pl/polityka/iii_wojna_swiatowa_w_polsce,p1279181016

Zobacz:

| Były analityk Goldman Sachs:  „wielka wojna” nadchodzi pod koniec 2012. Celente: Wielka wojna XXI wieku zbliża się. Egipt i Libia to tylko początek  | Globaliści rozpoczę- li rewolucję, dokładnie wg przecieków L. Williamsa.  | Libia, Egipt, Sudan… Co dalej?  | Kalendarz 2011 według L. Williamsa.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii HISTORIA WSPÓLCZESNA, III Wojna Światowa?. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.