TUTAJ SPOCZNIJ – Dlaczego Prezydent Ignacy Mościcki rozwiązał działalność lóż masońskich w Polsce

***

W języku hebrajskim słowo POLIN — oznacza Polskę, — ale ma też swój inny pierwowzór, którym są słowa: Tutaj spocznij.

A  więc słowo Polska oznacza jednocześnie miejsce ostatecznego spoczynku, — czyli jest celem wędrówki.

Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego z dnia 11 listopada 1938 roku — rozwiązano działalność lóż masońskich w Polsce, zaliczając również do nich B’nai B’rith Polin (BBP).

Listopad 1938 roku dzieliło już tylko kilka miesięcy od wybuchu II Wojny Światowej,   — a więc spodziewany wybuch wojny legł u podstaw decyzji Prezydenta RP,  

— który w ten sposób likwidował legalny wpływ sił wrogich interesowi Polski w obliczu zbliżającej się narodowej tragedii — samotnie prowadzonej wojny obronnej.

Co   dostrzegł   takiego   rozwiązując B’nai B’rith  Prezydent Ignacy Mościcki, — czego   jednocześnie  dostrzec nie mógł Prezydent III RP ś.p. Lech Kaczyński   — przyzwalając na reaktywację tej loży?

Może na to pytanie odpowiedzą są słowa zapisane w raporcie przedwojennego wywiadu skierowane do I. Mościckiego?

Oto co raport ten zawierał:

“Loża B’nai B’riht ma destrukcyjny wpływ na niepodległe państwo.

— Członkowie tej loży mają plan opanowania światowej gospodarki (….)

Wobec powyższego, że loża B’nai B’rith stanowi zagrożenie dla innych krajów,   — stanowi je również dla Polski.”

Czy trzeba coś więcej dodać?

Ale jeśli ktoś może pomyśleć sobie, że jednak była to gruba przesada wtedy, gdy zbliżało się zagrożenie wybuchem wojny i przysłowiowym “dmuchaniem na zimne”,   — to może czasy współczesne po powtórnym rozpoczęciu działalności tej paramasońskiej loży rozświetlą umysły  

— dając odpowiedź czy jest to szkodliwa   — czy też nieszkodliwa dla Polski organizacja?

Przykładem pierwszym z brzegu mogą być zadania,  jakie postawiła sobie na najbliższą i dalszą przyszłość po kolejnym rozpoczęciu działalności w Polsce — B’nai B’riht Polin:

1. sprawa ustawodawstwa dotyczącego zwrotu żydowskiego mienia przez władze Polski,

2. rozwiązanie kwestii związanych z Radiem Maryja i TV Trwam,

3. działanie jako ważny uczestnik w szerokiej gamie zagadnień,

4. zająć się realizacją szerszych planów żydowskich.

[pkt. 2 — kwestia związana z Radiem Maryja i TV Trwam i w ogóle tzw. KK, — szczęśliwie już rozwiązana i Rydzyk się nawrócił wzorem Wojtyły na holokaustym-islam — z estymą gości u siebie ambasadora Izraela i sam radośnie gości w ambasadzie USA — zapowiedziane z niecierpliwością oczekiwane rewizyty… teraz już wszystko idzie jak po maśle! — emjot]

[…]

Zaś jeśli chodzi o sprawę poruszoną w punkcie 1, — to jest ona w tej chwili bardzo energicznie lobbowana tak wewnątrz kraju jak i na arenie międzynarodowej   — i moment zapłacenia urojonych roszczeń przez Polskę na rzecz organizacji żydowskich zbliża się szybkimi krokami.

Najbardziej w tym mini programie ogłoszonym przez reaktywowaną B’nai B’riht Polin są tajemnicze zapisy punktów 3 i 4.

Może zajęcie stanowiska przez BBP w sprawie odmowy wydania zgody dotyczącej budowy pierwszego meczetu przez władze Warszawy — coś nam wyjaśnią   — co się może kryć w tajemniczym punkcie 3 programu BBP?

Otóż powołując się na wolności religijne BBP   — zaprotestowała oficjalnie wobec decyzji władz Warszawy o braku zgody na budowę meczetu.

Czy nie dostrzegamy tu jakiejś sprzeczności?

Czy nie jest paradoksem,   — że organizacja żydowska, która zwalcza na terenie Izraela wszelkie przejawy działalności religijnej Muzułmanów 

—  nagle w Warszawie staje w ich obronie?

Odpowiadam:  

— Nie nie jest to żaden paradoks tylko celowa taktyka, którą dostrzegła już dużo wcześniej amerykański profesor z California State Uniwersity  —  Kevin MacDonald w książce zatytułowanej: “Fenomen Żydowski. Ze studiów nad etniczną aktywnością”.   — Na stronach 26 i 27 napisał on takie oto znamienne spostrzeżenia:

“Ostatnio Leonadd S. Glickman, prezes Hebrew Immigrant Aid Society (Towarzystowo Pomocy Hebrajskim Imigrantom)   — ugrupowania, które   odpowiada   za   wolną   imigrację   do Stanów   Zjednoczonych,   — podniósł argument dywersyfikacji (gwarancji) bezpieczeństwa.

Glickman stwierdził,   —  że  im bardziej amerykańskie społeczeństwo jest zdywersyfikowane, tym bezpieczniej dla Żydów.

Obecnie HIAS głęboko zaangażowało się w rekrutację uchodźców z Afryki, aby wyemigrowali do USA (….)

— Widzimy tutaj moralny partykularyzm w połączeniu z głębokim poczuciem historycznej urazy  

—  mówiąc wprost,   — nienawiścią w stosunku do cywilizacji europejskiej, — oraz pragnienie upadku Europy jako cywilizacji chrześcijańskiej z jej tradycyjną bazą etniczną.

Według CSW ( Centrum Szymona Wisenthala), — groźby ekstremizmu, nienawiści i fundamentalizmu skierowane pierwotnie wobec Żydów

— mogą być usunięte poprzez odrzucenie tradycyjnych, kulturowych i etnicznych podstaw cywilizacji europejskiej.

Wydarzenia, które rozegrały się pięćset lat temu, nadal żyją w umysłach żydowskich działaczy.  

— W czasach kiedy Izrael dysponuje bronią nuklearną i środkami jej przenoszenia na duże odległości — zjawisko to powinno nas zmusić do myślenia.”

Ten cytat może wyjaśni   — dlaczego BBP zajęła takie a nie inne stanowisko wobec budowy meczetu muzułmańskiego w Warszawie.

Jednocześnie stanowisko to wyjaśnia prawdziwe cele jakie się kryją pod enigmatycznymi sformułowaniami punktów 3 i 4 programu BBP?

Resztę dopisze najbliższa przyszłość, która oczywiście dotyczyć będzie bezpośrednio Nas.

Pozdrawiam.

źródło: http://www.polskawalczaca.com

http://adnovum.nowyekran.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii JUDAIZM - ŻYDZI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.