Naukowcy przeciwko żywności GMO

doc. dr hab. Katarzyna Lisowska, prof. dr hab. Tadeusz Żarski, dr Zbigniew Hałat, prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, prof. dr hab. Mieczysław Chorąży, prof. dr hab. Jan Szyszko, prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski, prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko.

doc. dr hab. Katarzyna Lisowska

Biolog molekularny. Pracuje w Instytucie Onkologii w Gliwicach.

Na poniższych fragmentach różnych konferencji można zapoznać się z argumentami doc. Lisowskiej przeciwko uprawom GMO. Są to między innymi: Brak rzetelnych badań produktów GMO oraz ich rzetelnej oceny, powiązania instytucji wydających opinie dotyczące GMO z głównym producentem GMO – firmą Monsanto, są badania naukowe potwierdzające szkodliwość GMO, technika modyfikacji genetycznych jest nieprecyzyjna, a efekty trudne do przewidzenia.
Źródła: [1],[2],[6]

prof. dr hab. Tadeusz Żarski

Kierownik Zakładu Higieny Zwierząt i Środowiska na SGGW.

Jasno określa, że jest zwolennikiem zamkniętego użycia GMO, ale przeciwnikiem użycia GMO w rolnictwie, żywności.

Z niżej zaprezentowanych wypowiedzi wynika, że według prof. Żarskiego głównym udowodnionym problemem są pozostałości herbicydów w żywności. Żywność GMO modyfikuje się w taki sposób, aby była odporna na środki chemiczne (herbicydy), dzięki czemu można ich używać w trakcie gdy roślina rośnie, a nie tylko przed wysianiem jej. Uważa, że badania GMO będące podstawą do ich dopuszczenia są prowadzone nierzetelnie.
Źródła: [1],[3],[4]

dr Zbigniew Hałat

Lekarz medycyny, specjalista epidemiolog, prezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów. Więcej: Wikipedia

Dr Hałat mówi o wielu poważnych zagrożeniach jakie niesie GMO.
Źródła: [5],[6]

prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

Kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW

Mówi o badaniach pasz GMO, które wykazały negatywne skutki ich stosowania.
Źródła: [1]

prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć

Profesor zwyczajny w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, członek Rady Programowej Zielonego Instytutu Komitetu Ochrony Przyrody PAN oraz Rady Krajowej partii Zieloni 2004. Więcej: Wikipedia

Mówi o manipulacjach i cenzurze w mediach, między innymi w Gazecie Wyborczej. Nie zgadza się ze zwolennikami GMO, którzy twierdzą że pyłek roślin GMO przenosi się na bardzo małe odległości.
Źródła: [1],[7]

prof. dr hab. Mieczysław Chorąży

Specjalność naukowa: biochemia i biologia nowotworów; biologia molekularna. Członek Polskiej Akademii Nauk. Zakład Biologii Nowotworów, Centrum Onkologii w Gliwicach. Więcej: Wikipedia

W odpowiedzi na artykuł Piotra Węgleńskiego opublikowany w Gazecie Wyborczej (link podany wcześniej) prof. Chorąży napisał polemikę, ale Gazeta odmówiła publikacji. Więcej

Prof. Chorąży uważa, że w żywności GMO znajdują się alergeny, toksyny i środki chemiczne szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Negatywne skutki spożywania GMO są już udokumentowane. Wielkie koncerny produkujące GMO dążą w ten sposób do uzyskania kontroli nad rynkiem żywnościowym.

Więcej: KWORUM, Miesięcznik Śląsk

prof. dr hab. Jan Szyszko

Polski leśnik, profesor, polityk, w latach 1997-1999 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005-2007 minister środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, poseł na Sejm V i VI kadencji. Więcej: Wikipedia

Polemizuje z argumentami zwolenników GMO.
Źródła: [6],[8]

prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski

Polski profesor, poseł na Sejm X kadencji. Autor ponad 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Za prowadzone prace był wielokrotnie nagradzany, np. przez Wydział Rolnictwa USA oraz Ministra Edukacji Naukowej. Więcej: Wikipedia

Autor książki Genetycznie Modyfikowane Organizmy (GMO) – Obietnice i Fakty, w której porusza wszystkie ważne aspekty GMO. Jak sugeruje tytuł, dawne obietnice dotyczące GMO zostały poddane analizie, a obecne fakty są przeciwko GMO. Jest przeciwny zezwoleniu na uprawy GMO w Polsce.

Któtki cytat:

Nasiona GM są 3-4 razy droższe, plony nie są wyższe, nie są lepsze, uprawy nie są bardziej wydajne, nie chronią środowiska, trzeba stosować nie mniej, ale znacznie więcej środków ochrony roślin. Udowodnił to kilkunastoletni eksperyment prowadzony na terenie wielu krajów na świecie. Jedynym pozytywem są zyski koncernów, a same negatywy dla rolnika. Największym kłamstwem jest reklamowanie, że chronią świat przed głodem, a zwłaszcza w świecie, który marnotrawi 30-40% żywności zamiast ją dać głodującym.

prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko

Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach

Mówi o zagrożeniach związanych z przenoszeniem odcinków transgenicznego DNA do organizmu człowieka.
Źródło: [7]

Źródła

Za; http://www.izba-ochrona.pl/naukowcy-przeciwko-gmo.html

Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, GMO - żywność genetycznie modyfikowana, ZDROWIE - ŻYCIE, ŚRODOWISKO NATURALNE - EKOLOGIA, ŻYWNOŚĆ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.