Jan_Matejko,_Stańczyk_wikipedia.org
Obrazek | Opublikowano by

Żydowski ruch roszczeniowy: “Idźcie i odbierzcie naszą własność”… przekupując polskich polityków!

–   “Nie   próbując odebrać  tej   własności,   umożliwiamy   sytuację, w  której   umożliwiamy   —  również  mordercom  —  przejęcie  jej,  jak   w przypadku króla Achaba”

Shlomo Taub z Izraela, określany jako założyciel zarejestrowanej w Polsce organizacji mającej na celu   —  “restytucję  mienia żydowskiego w Polsce”

— udzielił wywiadu izraelskiemu radiu  Israel National Radio  i  w ostrych słowach wezwał do jak najszybszego —  odebrania mienia z rąk władz administracyjnych, głównie w Polsce, zarządzających majątkiem żydowskim”.[1]

 “Musimy  pamiętać” –  mówi  Taub   – “że przed   wojną   w  Polsce było 3.5 miliona Żydów,  a  po niej ocalało tylko  280- do 300-tysięcy. 

Życie  zostało wymazane,  ale własność – nie,  i  ona tam ciągle jest. 

Wzywamy  do  uświadomienia sobie tego. —  Uświadomienie – oto motto naszej działalności.  

— Prawo tych 280 tysięcy ocalałych do odebrania swojej własności, nigdy nie zostało zmazane ani zniszczone. Własność tam jest i jest używana. 

Mówimy   więc:  —  idźcie i odbierzcie   ją,  lub   co   najmniej   pozwijcie  o  nią    do sądu – w   innym   przypadku   będzie   stracona   na   zawsze.   — Czas jest absolutnie najważniejszy tutaj.”

Czytaj dalej…

Opublikowano "Solidarność", 4 czerwca 1989, ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, HISTORIA EUROPY, HISTORIA POLSKI, Holokaust, II Wojna Światowa, III RP, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRL, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, Sejm, Traktat Europejski 2004, Traktat Jałtański 1945, UB-NKWD, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie żydowskie | Dodaj komentarz

Dlaczego Syjoniści rządzą Polską? — Jak Berman konspirował Żydów w Polsce…

forumemjot dla Polski

Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r . o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1)

– Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Zmiana nazwisk

Przepisy ogólne.

Art. 1.

(1) Obywatel polski jest uprawniony do zmiany imienia i nazwiska w przypadkach i trybie wskazanych w niniejszym dekrecie.

(4) Przepis ust. (1) dotyczy również osoby, nie posiadającej żadnej przynależności państwowej (bezpaństwowca), — jeżeli ma miejsce zamieszkania:  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2.

(1) Władzą orzekającą w sprawie zmiany nazwisk jest władza administracji ogólnej II instancji

(2) Minister Administracji Publicznej może sobie zastrzec w drodze rozporządzenia orzekanie o zmianie na obszarze całego Państwa lub niektórych województw, na stałe lub na czas określony, co do wszystkich spraw lub niektórych tylko kategorii (typów) zmian.

View original post 7 893 słowa więcej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Katastrofalna kanonizacja żydowskiego papieża – Michael Hoffman

forumdlazycia Tradycji Katolickiej

Hoffman 1

Jan Paweł II powiedział do kapłanów Voodoo w Beninie (w Afryce), że ich tradycje satanistyczne zawierają   „ziarna Słowa”.

—  Nieuchronna kanonizacja Jana Pawła II udowadnia, że Kościół rzymski jest drogą  prowadzącą do potępienia dusz

—  mówi Michael Hoffman, znawca  zagadnień judaizmu i demontażu Kościoła.

W dniu 27 kwietnia 2014 roku  w wyniku  rzekomo „nieomylnego” procesu kanonizacyjnego,  Kościół  w  Rzymie  będzie  wynosił  na  ołtarze  papieży  Jana XXIII  i Jana Pawła II 

— jako rzekome przykłady pewnego zbawienia wiecznego — i  jako domniemanego  „wzorca” życia i pracy  — cudu heroicznej świętości  — godnego do naśladowania przez każdego chrześcijanina.

koran 2

Jan Paweł II  jest „papieżem”, który z szacunkiem ucałował księgę islamskiego Koranu,   — i   który powiedział do kapłanów  Voodoo w Beninie w Afryce, — że  ich  tradycje  satanistyczne  zawierają  „ziarna Słowa”, 

— po  których (słowach) — barbarzyńskie praktyki Voodoo na tym zniszczonym lądzie wzrosły niemal dwukrotnie.

Jan Paweł II dopuścił, …

View original post 591 słów więcej

Opublikowano ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, EKUMENIZM, HISTORIA WSPÓLCZESNA, ISIS, ISLAM, Jan Paweł II, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY BOŻE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ | Dodaj komentarz

Znany rabin uważa ISIL za dar „Najwyższego” dla żydów |UWAGA! DRASTYCZNE ZDJĘCIA!

Według informacji www.ru.faktxeber.com, — znany izraelski przywódca religijny i działacz, Nir Ben Artzi, — na swojej oficjalnej stronie internetowej www.absolutetruth613.blogspot.com — zamieścił ciekawe oświadczenie.

a15___________________________________________________________

Według jego słów, —  bojówkarze ISIL są darem Najwyższego dla żydów zesłanym z góry dla obrony żydów i do walki z wrogami Izraela.

Rabin podkreślił także, że

— „obecność ISIL w regionach arabskich, wstąpienie niektórych Europejczyków w szeregi ISIL,  a także zamachy terrorystyczne ISIL w szeregu krajów europejskich, —  przyczyniają się do przesiedlenia żydów z całego świata do Izraela.

—  A   to  jest widoczny przykład na to, że   —   ISIL (Islamskie Państwo Iraku i Lewantu)   —  jest opiekunem żydów”.

+++

a26

 SUPLEMENT

Redakcja W-P, wstrząśnięta tym jawnym wyznaniem uczynionym przez żydowskiego rabina, świadczącym o rzeczywistym, satanistycznym charakterze judaizmu i ujawniającym,  kim, w istocie,  jest dla żydów tzw. „Najwyższy”,

— przedstawia   poniżej   kilkanaście,    jedynie,  fotografii owoców działania „opiekunów” żydów i Izraela, —   wycinających sadystycznie i krzyżujących chrześcijan Bliskiego Wschodu.

Z   drugiej   zaś   strony,   —  sugestia   dla   wszystkich   zwolenników i wyznawców  judeochrześcijańskiej religii soborowej, —  wielbicieli pana Wojtyły-Katza,  — tego od „starszych braci w wierze”,

— żeby zastanowili się przez sekundę co czynią.

Czytaj dalej…

Opublikowano "Solidarność", 13 grudnia Traktat Lizboński, 4 czerwca 1989, AGENTURA, ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, II Wojna Światowa, III RP, III Wojna Światowa?, Irak, ISIS, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, Magdalenka, MASONERIA W POLSCE, OKRĄGŁY STÓŁ, PALESTYNA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRL, Roszczenia żydowskie, Sejm, Syria, UB-NKWD, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie żydowskie | Dodaj komentarz

Żydzi profanują Kolumnę Zygmunta – Polacy przepędzeni przez policję.

izraaa-png1Jest rezolucja ONZ ws. budowy osiedli żydowskich w Palestynie

Rada Bezpieczeństwa ONZ po wstrzymaniu się od głosu przez USA przyjęła w piątek rezolucję domagającą się od Izraela wstrzymania budowy   osiedli   na  okupowanych   terytoriach  palestyńskich. Izrael zadeklarował, że nie zastosuje się do niej.

W   PROTEŚCIE   POPARCIA   IZRAELA   ŻYDZI   PROFANUJĄ   KOLUMNĘ ZYGMUNTA

Kolumna Zygmunta III Wazyw Warszawie

Kolumna Zygmunta III Wazy w Warszawie

izraaa-png1

Żydzi  profanują  Kolumnę  Zygmunta  —  Polacy  przepędzeni przez policję.

Mirosław Rostankowski NWP – „Izrael to zło”, policja nakazuje zwijać baner…

Czytaj dalej

Opublikowano "Solidarność", 13 grudnia Stan wojenny, 13 grudnia Traktat Lizboński, 4 czerwca 1989, ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, Bieda, Eksmisje, Emigracja, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, Kresy Wschodnie, Magdalenka, MASONERIA W POLSCE, Miejsca Męczeństwa Polaków, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRL, Roszczenia żydowskie, Sejm, UB-NKWD, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, Zbrodnie żydowskie, Żołnierze Wyklęci | Dodaj komentarz

Aleksander Jabłonowski i prof. Jerzy Robert Nowak o zbrodniach Izraela, USA i o Rosji |POLECAM!

Sumienie Narodu

Opublikowano ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, HISTORIA POLSKI, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, Magdalenka, OKRĄGŁY STÓŁ, ONZ, PALESTYNA, POLITYKA, PRL, Roszczenia żydowskie, UB-NKWD, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, Zbrodnie żydowskie, Żołnierze Wyklęci | Dodaj komentarz

Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych…

„Nie lękajcie się JAM ZWYCIĘŻYŁ ŚWIAT” mówi Pan JEZUS CHRYSTUS —  Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Szerzone za żydowskie pieniądze kłamstwo przegrało z Prawdą Zmartwychwstania.

bazylika-narodzenia-betlejem_echo-chrystusa-krola

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (…) W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. (…) Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości.

Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.(…) Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Go przyjęli dał MOC, aby się stali dziećmi Bożymi.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.

EWANGELIA według ŚW. JANA ASPOSTOŁA
ryngraf-zrywa-fot-podziemiezbrojne-blox-plRYNGRAFY ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH / Ryngraf „Zrywa”, fot. podziemiezbrojne.blox.pl

n_clipart-kidie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
Nie damy pogrześć wiary!
Próżne zakusy duchów złych
i próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg.
Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

Ze wszystkich świątyń, chat i pól
Popłynie hymn wspaniały;
Niech żyje Jezus Chrystus Król
w koronie wiecznej chwały!
Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg.
Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

I taki triumf, taki cud
Powieje z Jasnej Góry
I z taką wiarą ruszy lud
Synowie Polski, córy,
Że jak mgławica pierzchnie wróg.
Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

mj

Opublikowano APELE - KOMUNIKATY, CHRZEST POLSKI 966, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, POlska w likwidacji, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ | Dodaj komentarz